2. seminar: Situated Design Methods 17-18 april 2013

IMG_2970
by Connie Svabo

Program for seminar om bog-projektet Sitated Design Methods

Formålet med seminaret er at reviewe alle bogens kapitler, og dens tværgående struktur, herunder diskutere hvad vi forstår ved bogens overskrift og begrebet Situated.

ONSDAG D. 17. april 2013 kl 9.30-18.00 REVIEW af alle kapitler

9:00                 RUC bil afgår fra RUC. De som kører med mødes i kantinen v. 43.2

9.30                 Ankomst, kaffe og indkvartering

10:00 Indledende øvelse v./Jesper Simonsen. Herefter gennemgang af planen for dagens review proces og seminaret i øvrigt v./redaktørerne

11:30 Fælles peer review proces påbegyndes i grupper svarende til bogens 4 sektioner

12:30              Frokost

13:30 Peer review proces fortsættes i grupper. For hvert kapitel laves en opsummering i review-skema, inkl.:

–        Situatedness

–        What, Where, Why, How

–        idé til opsummerende figur for kapitlets metode

15:00              Kaffe og Gåtur (når grupperne har brug for en pause)

18.00 Arbejdsprogram slut – der bydes på et glas champagne i anledning af de flotte reviews fra MIT Press

19:00              Middag

 

TORSDAG D. 18. april 9-12.30: Tværgående struktur og Situatedness

8:00                 Morgenmad

9:00     Gennemgang af planen for dagens forløb v./redaktørerne

9.15                 Grupperne arbejder på sektionsintroduktionerne, inkl.

–        Revision af tidligere 300 ords version til på 500 ord.

–        Sektionens forholden sig til Situatedness

–        Sektionens forholden sig til Multidisciplinarity

–        Hvilke gennemgående elementer i kapitlernes opsummerende figurer kan ses?

11:00              Plenum-cafe m. fremlæggelse af gruppernes arbejde

12:30              Frokost

13:30              På gensyn (redaktørerne bliver og holder møde)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *