Om netværket

Forandring er snarere reglen end undtagelsen i vore dages virksomheder og organisationer.  Der skal foretages strukturforandringer, indføres nye informationsteknologier, process-forbedringsværktøjer (f.eks. lean) og eksperimenteres med nye ledelsesformer såsom værdibaseret ledelse og CSR.

Hertil kommer, at hverdagen er præget af stadige småforandringer, der skal håndteres  i praksis, der skal føre til bedre, mere effektive og kvalitative og brugerrelevante produkter og services.  Fortløbende organisationsforandring er derfor et grundvilkår både for ledere og medarbejdere i vore dages virksomheder og organisationer.

Både praktikere og forskere kan imidlertid ofte være i tvivl om, hvor de skal gå hen for at indhente nyttig viden om robust organisationsforandring i praksis. Praktikerne føler, at de ved en hel del om egen praksis men oplever ofte, at der sikkert er en ikke kendt viden – f.eks. hos andre praktikere eller forskere – der ville kunne bidrage med at hjælpe dem med at designe robuste organisationsforandringer i praksis.

Forskerne derimod føler sig mere sikre på, at netop deres forskersamfunds viden er central i forhold til robust organisationsforandring i praksis.  Og det selvom de repræsenterer forskellige typer af forskning og viden, der hver på deres måde har et særskilt perspektiv på og en forskellig holdning til, hvad der skal til for at designe robust organisationsforandring i praksis.

Ideen med Netværk for Design af Robust Organisationsforandring er derfor at skabe et mødested for dialog og vidensdeling imellem praktikere og forskere, der deler et ønske om at tilegne sig bedst mulige viden om design af robust organisationsforandring i praksis.

Forskellige former for viden vil blive sat i spil og diskuteret af forskere og praktikere. Det sker gennem dialog og læringsfokuserede netværksmøder, hvis resultat til sidst vil blive dokumenteret i den første bog i Danmark, der – på tværs af forskersamfund – samler praksis-relevant viden om design af robust organisationsforandring i praksis.