Aktiviteter

Forandring er snarere reglen end undtagelsen i vore dages virksomheder og organisationer.  Der skal foretages strukturforandringer, indføres nye informationsteknologier, process-forbedringsværktøjer (f.eks. lean) og eksperimenteres med nye ledelsesformer såsom værdibaseret ledelse og CSR.

Hertil kommer, at hverdagen er præget af stadige småforandringer, der skal håndteres  i praksis, der skal føre til bedre, mere effektive og kvalitative og brugerrelevante produkter og services.  Fortløbende organisationsforandring er derfor et grundvilkår både for ledere og medarbejdere i vore dages virksomheder og organisationer.

Både praktikere og forskere kan imidlertid ofte være i tvivl om, hvor de skal gå hen for at indhente nyttig viden om robust organisationsforandring i praksis. Praktikerne føler, at de ved en hel del om egen praksis men oplever ofte, at der sikkert er en ikke kendt viden – f.eks. hos andre praktikere eller forskere – der ville kunne bidrage med at hjælpe dem med at designe robuste organisationsforandringer i praksis.

Forskerne derimod føler sig mere sikre på, at netop deres forskersamfunds viden er central i forhold til robust organisationsforandring i praksis.  Og det selvom de repræsenterer forskellige typer af forskning og viden, der hver på deres måde har et særskilt perspektiv på og en forskellig holdning til, hvad der skal til for at designe robust organisationsforandring i praksis.

Ideen med Netværk for Design af Robust Organisationsforandring er derfor at skabe et mødested for dialog og vidensdeling imellem praktikere og forskere, der deler et ønske om at tilegne sig bedst mulige viden om design af robust organisationsforandring i praksis.

Forskellige former for viden vil blive sat i spil og diskuteret af forskere og praktikere. Det sker gennem dialog og læringsfokuserede netværksmøder, hvis resultat til sidst vil blive dokumenteret i den første bog i Danmark, der – på tværs af forskersamfund – samler praksis-relevant viden om design af robust organisationsforandring i praksis.

Netværksmøder
Se under menuen aktiviteter for de aktuelle netværksmøder.

Praktisk information
Netværksmøderne afvikles i tidsrummet  kl. 9.00-16.00 på ovennævnte datoer og som kl.12 til kl.12 møder, hvis arrangementerne strækker sig over to dage. Datoer for resterende netværksmøder annonceres via netværkets mailliste og på netværkets hjemmeside.

Forud for hvert netværksmøde vil der blive udsendt et program til deltagerne, som meddeler, hvor mødet afholdes og redegør for temaet og strukturen for mødet.

Krav til deltagerne i netværket
En kvalitativ dialog, vidensdeling og vidensudvikling imellem deltagerne i netværket forudsætter, at disse deltager i alle netværksmøderne således, at der udvikles og kan trækkes på et kollektiv ”arkiv” af viden. Vi vil derfor opfordre til at alle deltagere i netværket udviser ”rettidig omhu” og sikrer sig tid til at deltage i alle netværksmøderne.

Tilmelding
Er du interesseret i at deltage, så henvend dig til Steen Elsborg via se@ldi.dk som også står til rådighed for yderligere oplysninger.

Prisen for at deltage i netværkets møder det første år er 1000 kr. Prisen dækker deltagelse og måltider ved heldagsmøder. Yderligere omkostninger i forbindelse med to-dages møder vil blive afregnet særskilt og indgår ikke i ovennævnte pris.

Netværk for Design af Robust Organisationsforandring blev oprindeligt medfinansieret af Roskilde Universitets satsningsområde ”Designing Human Technologies”, men støttes i dag af Master i Projektledelse og procesforbedring, for hvilken netværket også danner rammen om alumneaktiviteter.

Deltagerne
Netværket er til for praktikere og forskere som arbejder professionelt med robuste forandringsprocesser. Er du en ’reflekteret praktiker’, eller er du forsker i feltet, så ser vi frem til at møde dig på de kommende netværksmøder.
Initiativtagere til, og styregruppe for netværket er
·    Jan Pries-Heje, forsker RUC
·    Katia Dupret, forsker RUC
·    Peter Hagedorn-Rasmussen, forsker RUC (netværksleder)
·    Steen Elsborg (facilitator, direktør i ’Læringsdrevet innovation’)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *