Aktiviteter generelt

Netværksmøderne afvikles i tidsrummet  kl. 9.00-16.00 på ovennævnte datoer og som kl.12 til kl.12 møder, hvis arrangementerne strækker sig over to dage. Datoer for resterende netværksmøder annonceres via netværkets mailliste og på netværkets hjemmeside.

Forud for hvert netværksmøde vil der blive udsendt et program til deltagerne, som meddeler hvor mødet afholdes og redegør for temaet og strukturen for mødet.

Krav til deltagerne i netværket 
En kvalitativ dialog, vidensdeling og vidensudvikling imellem deltagerne i netværket forudsætter, at disse deltager i alle netværksmøderne således, at der udvikles og kan trækkes på et kollektiv ”arkiv” af viden. Vi vil derfor opfordre til at alle deltagere i netværket udviser ”rettidig omhu” og sikrer sig tid til at deltage i alle netværksmøderne.

Tilmelding 
Er du interesseret i at deltage, så henvend dig til Steen Elsborg via se@ldi.dk, som også står til rådighed for yderligere oplysninger.

Prisen for at deltage i netværkets møder det første år er 1000 kr. Prisen dækker deltagelse og måltider ved heldagsmøder. Yderligere omkostninger i forbindelse med to-dages møder vil blive afregnet særskilt og indgår ikke i ovennævnte pris.

Netværk for Design af Robust Organisationsforandring er medfinansieret af Roskilde Universitets satsningsområde ”Designing Human Technologies”.

Deltagerne
Netværket er til for praktikere og forskere som arbejder professionelt med robuste forandringsprocesser. Er du en ’reflekteret praktiker’ eller er du forsker i feltet så ser vi frem til at møde dig på de kommende netværksmøder.
Initiativtagere til, og styregruppe for netværket er
·    Jan Pries-Heje, forsker RUC
·    John Damm Scheuer, forsker RUC
·    Katia Dupret, forsker RUC
·    Peter Hagedorn-Rasmussen, forsker RUC (netværksleder)
·    Steen Elsborg (facilitator, direktør i ’Læringsdrevet innovation’)