Tid og temporalitet

Netvaerk for design af Robust Organisationsforandring

Program for netværksmøde den 20. november 2015 i lokale … på RUC

Tid og temporalitet 

Tid er den knappeste ressource af alle. Vi er alle født med begrænset tid her på jorden, så mangel på tid er et vilkår, vi konstant skal håndtere. På netværksmødet sætter vi fokus på tid og temporalitet og stiller spørgsmålet: Hvordan tager man højde for mangel på tid, for tidspres, og for ønsket om at blive færdig NU – på en måde, der gør forandring robust over tid? Forandring tager tid – tager robuste forandringer længere tid?

Vi kommer ikke uden om at diskutere problemstillingen som et personligt forandringsanliggende ”Hvordan bliver du bedre til selv at håndtere tid?”, men vores hovedfokus er det organisatoriske. Og det med en specifik opmærksomhed på, hvordan projektledelse kan bidrage til at skabe robuste tidsmiljøer. Klassisk projektledelse er under udfordring af agile metoder, der angiveligt er bedre til at håndtere tidspres. Hvordan påvirker de agile metoder tidsmiljøet i en organisation? Og kan man tale om påvirkningen som hovedsagelig positiv eller negativ?

Du bliver på dagen involveret med dine erfaringer og viden. I et levende konstruktivt kritisk debatmiljø. Og du går fra mødet med nye indsigter og erkendelser, som vi har skabt sammen: Om tiden vi arbejder i – og om mulighederne for at få robust styr på den. Vel mødt!

 

Morgenkaffen står på bordet 08.30

09:00 Velkommen – vi går i gang til tiden!

Hvad er det for en tid, vi arbejder i? Hvad er det for en fremtid, vi går efter? Skal vi  sætte tiden i stå for at følge med den? Vi stiller skarpt på tid og temporalitet …

09:30 Tidsmiljøer

Kan vi meningsfuldt analysere tidsmiljøerne i arbejdet? Og kan vi bevidst arbejde på at gøre tiden til medspiller for et produktivt og psykisk godt arbejdsmiljø? En forskergruppe på RUC arbejder på sagen …

/ oplæg og debat med lektor Henrik Lambert Lund

11:00 Tidsmiljøer, social acceleration og robusthed i forandring

Er opbygningen af tidsmiljøer et af svarene i forhold til at skabe individuel og organisatorisk robusthed?

Det diskuterer vi sammen på baggrund af et indslag, der kritisk forholder sig til den sociale acceleration, som vi alle er underlagt. En acceleration, som vi på overfladen mere eller mindre blot synes at acceptere, men som vi i stigende omfang også ser og hører en modbevægelse imod.

/ oplæg og debat med lektor Peter Hagedorn-Rasmussen

12.00 Netværksfrokost

 

12:45 Hvordan påvirker agile metoder tidsmiljøet?

  • Hvad er agile metoder?
  • Hvor og hvordan breder agile metoder sig?
  • Hvad er Scrum? – udover at være den mest anvendte agile metode
  • Hvordan påvirker Scrum tidsmiljøet i og omkring et projekt?

/ oplæg og debat med professor Jan Pries-Heje

14:15 Tidopfattelse og forandringstakt

  • Hvordan påvirker vores syn på tiden vores evne til at lykkes med det, vi gerne vil?
  • Hvad mener vi egentlig, når vi siger, at vi ikke har tid?
  • Tiden som knap ressource – eller tiden som rigelig ressource?
  • Hvordan skaffe sig mere tid i en fortravlet hverdag?

/ oplæg og debat med konsulent og underviser Bent Andersen

15:30 Har vi tid til at forankre?

… eller er vi allerede på vej ud af døren til noget nyt? Refleksiv læring på dagen!

16:00 Tak for i dag

 

Hent programmet som PDF her.

 

Sorry, the comment form is closed at this time.