Netværksmøde i august

2014-10-14-netværksmøde-2-foto-Anders-Thiel1

Koncentrerede deltagere i et tidligere netværksmøde Foto: Anders Thiel

af John Damm Scheuer
Den 21. august 2014 diskuterede Netværk for Design af Robust Organisationsforandring organisationsforandringer fra et implementerings- og oversættelsesperspektiv. To cases blev diskuteret: Implementeringen af den nye danske folkeskolereform og introduceringen af et system, der skal minimere risici for patienter, der får hoftetransplantationer på en klinik for ortopædkirurgi.

Ph.d.-studerende Torsten Conrad fra Aalborg Universitet diskuterede implementering af strategi i relation til implementeringen af den nye danske folkeskolereform. Lektor i organisationsforandring John Damm Scheuer præsenterede casen omkring risikostyringssystemet for at illustrere oversættelsesperspektivet.

Vigtige faktorer i implementerinsvidenskab
Ph.d.-studerende Torsten Conrad fra Aalborg Universitet diskuterede implementering af strategi i relation til implementeringen af den nye danske folkeskolereform. Han præsenterede state-of-the-art-diskussioner af implementeringsvidenskab og understregede tid og timing, samt viden og kompetencer inklusive uddannelse og træning så vel som relationelle forhold som vigtige for implementeringsprocessen. Derudover pegede han på vigtigheden af ledelsesarbejde i relation til implementeringsprocessen.

Særligt understregede Torsten Conrad, at det er vigtigt for ledere at fokusere på det professionelle output, læring og undervisning, midt i forandringsprocessen, og at det er vigtigt at facilitere organisationsforhold som motiverer individer og relationer, at stimulere processer imod målene, og at skabe og kommunikere klare mål, der giver mening med, til og imellem aktører.

Performative socio-tekniske systemer
Lektor i organisationsforandringer John Damm Scheuer præsenterede casen omkring risikostyringssystemet for at illustrere oversættelsesperspektivet. I henhold til det præsenterede aktør-netværk-inspirerede oversættelsesperspektiv, afhænger opdagelsen af innovative ideer som risikostyringssystemet af typen af arbejde, der bliver udført af mennesker og ikke-mennesker – altså arbejde udført af mennesker såvel som fysiske objekter og ting.

Det blev foreslået, at sådan et system skal bygges op af performative socio-tekniske systemer, hvor mennesker såvel som ikke-mennesker/ting, der er nødvendige for at systemet kan producere, bliver “brought to work together” gennem en oversættelsesproces.

Opbygningen af risikostyringssystemet for hoftepatienter i klinikken for ortopædkirurgi blev brugt til at illustrere denne pointe. Vigtige konsekvenser af perspektivet er, at bevægelsen af ideer som risikostyringssystemet er svær og afhængig af lokalt oversættelsesarbejde, at ideer bliver opdaget på nye måder hver gang, de bevæger sig, og at sådanne ideers effekter ikke er de samme på tværs af kontekster og steder. En anden vigtig konklusion var at ønskede effekter afhænger af lokale eksperimenter, oversættelse og sammenstykning.

Til sidst var en diskussion blandt netværksdeltagerne, hvor det blandt andet blev forsøgt at få forskernes præsentationer til at give mening ved at diskutere og sammenligne dem til netværksdeltagernes egne work/life-oplevelser og praktisk erfarede viden.

Læs mere:
*Læs noter fra netværksdagen her: Noter fra netværksmøde d. 21. august 2014
*Læs netværksdagens officielle program her: Program for 4. møde i NDRO

 

Sorry, the comment form is closed at this time.