Archive for March, 2014

Robust organisationsforandring med relationel koordinering og social kapital?

af Peter Hagedorn-Rasmussen I februar satte vores Netværk for Design af Robust Organisationsforandring på et velbesøgt møde fokus på begreberne social kapital og relationel koordinering. Det er begreber, som i samtiden tilbyder forskellige perspektiver og tilgange til at gå til organisatorisk forandring. I det følgende reflekteres over begrebernes mulige bidrag til at forstå design af […]

Appetizer Video 1

af Camilla Simonsen Netværk for Design af Robust Organisationsforandring har fået lavet fire korte appetizer-videoer omkring netværkets formål og virke. Se den første af de fire videoer her: I videoen spørger vi to af netværkets deltagere, Charlotte H. Kaufmanas, der er specialkonsulent i offentlig styrelse, og Frank Iversen, der er leder i en stor IT […]