• Udforsk kommunikationens betydning for robust organisationsforandring
  • Følg med i del 4 ud af 4 dele, som giver dig et indblik i netværksmødet 11. juni 2016. Del 4: Organisationskultur og robust forandring
  • Følg med i del 3 ud af 4 dele, som giver dig et indblik i netværksmødet 11. juni 2016. Del 3: Robusthed er noget vi er fælles om
  • Følg med i del 2 ud af 4 dele, som giver dig et indblik i netværksmøde 11. juni. Del 2: Robust forandring med MBTI-personlighedstesten
  • Der er forskel på robusthed og robusthed
  • Måling af robust organisationsforandring
  • Tid og temporalitet
  • Bogprojektet ”Den Robuste Bog”
  • Kan vi Nudge os til robuste forandringsprocesser?
  • Modstands rolle i robust forandring

Robust OrganisationsDesign – ROD

Published 2014-03-04 at 18:06 - No Comments

*What do researchers and practitioners know about designing robust organisational change?
*What does robustness actually mean? To be resilient? To be agile and flexible? Or…
*How do we create more robust organizationel change processes?
*Interested in participating in dialogue and knowledge creation? Then join our network !

The network is in the area of development and design of socio-technical systems. Our aim is to establish a platform for dialogue and knowledge sharing between researchers and practitioners about robust organisational and socio-technical change.

(more…)

Om netværket

Published 2014-06-04 at 14:33 - No Comments

Forandring er snarere reglen end undtagelsen i vore dages virksomheder og organisationer.  Der skal foretages strukturforandringer, indføres nye informationsteknologier, process-forbedringsværktøjer (f.eks. lean) og eksperimenteres med nye ledelsesformer såsom værdibaseret ledelse og CSR.

Hertil kommer, at hverdagen er præget af stadige småforandringer, der skal håndteres  i praksis, der skal føre til bedre, mere effektive og kvalitative og brugerrelevante produkter og services.  Fortløbende organisationsforandring er derfor et grundvilkår både for ledere og medarbejdere i vore dages virksomheder og organisationer.

Både praktikere og forskere kan imidlertid ofte være i tvivl om, hvor de skal gå hen for at indhente nyttig viden om robust organisationsforandring i praksis. Praktikerne føler, at de ved en hel del om egen praksis men oplever ofte, at der sikkert er en ikke kendt viden – f.eks. hos andre praktikere eller forskere – der ville kunne bidrage med at hjælpe dem med at designe robuste organisationsforandringer i praksis. (more…)