Vækst i forskerholdet bag “Italienske Billeder”

Af Magnus R.P. Hansen og Roligen T. Thirstrup

Foto: Fra videoen i indlægget "Skitsebøger der performer".

Foto: Fra videoen i indlægget “Skitsebøger der performer“.

Det tværfaglige projekt “Italienske Billeder” har vist sig succesfuld i dets sammenkobling af kunst og interaktiv installation. Projektets teknologiske hovedgenstand, hvilket er en kolossal interaktiv bog – også kendt som Viskbook, står netop nu som en del af attraktionen i en Martinus Rørbye udstilling i Ribe Kunstmuseum indtil den 25 Maj.

For forsat at udvikle konceptet for anvendelse af interaktive installationer til kunstformidling, er der en interesse i projektet at forske mere om, hvorfor netop typen af installationer kombineret med typen af kunst, har virket for brugerens æstetiske oplevelse.

 

Seneste skud på stammen

Det nyeste medlem i forskningsteamet er nyansatte adjunkt Magnus Rotvit Perlt Hansen med en Ph.D. i at evaluere  teknologiske designs i reelle brugskontekster. Om sit undersøgelses mål i projektet, beskriver Magnus R. P. Hansen som følgende:

”Målet er at kombinere det tekniske og æstetiske oplevelseselement med en rigid metodisk brugerevaluering af brugerens oplevelse – både i samspil med selve kunst-installationen og brugernes interaktion imellem.”

Adjunkt Magnus R. P. Hansen har tidligere beskæftiget sig med Human-Computer Interaction (HCI), og vil bringe disse erfaringer i spil i projektet. Hvordan HCI konkret vil indgå i projektet, uddyber han ved:

”Jeg vil bidrage med en HCI faglighed, hvor der tages udgangspunkt i metoder til at undersøge brugeroplevelse og brugervenlighed af kunst-installationen.”

“Først vil kunst-installationerne blive evalueret i et laboratorie (Experience Lab) og senere i den virkelige brugskontekst på forskellige museer. Der fokuserer primært på den individuelle brugeroplevelse, læringsæstetisk og teknologisk, i laboratorie-konteksten og mere på den egentlige sociale brugeradfærd, når kunst-installationen implementeres på et museum. “

“Udviklingsmæssigt er målet at anvende designvidenskab og HCI-principper til at kunne abstrahere kunst-installationens specifikke udformning til noget generelt, så der kan dannes designmæssige principper for, hvordan andre typer af kunst kan opnå samme niveau af brugeroplevelser. ”

Vi kan i de kommende måneder derfor forvente progression i ”Italienske Billeder”, og kan afsløre at forskerholdet for nylig har været i Rom blandt andet for at foretage en række lydoptagelser til projektet. Et andet projekt, Byens Hus, med relation til ”Italienske Billeder” vil også blive etableret om en måneds tid i Roskilde, forklarede Henning Christiansen, der er en forskerne bag ”Italienske Billeder”.

 

Læs gerne relaterede indlæg i de nedenstående links.

Skitsebøger der performer

Ny video om IBs virtuelle bog

Italian drawings

Sorry, the comment form is closed at this time.