Activities

I projektet FremtidsZonen ønsker vi at udvikle metoder med afsæt i kompleksitetsparadigmet, som er gode til at kaste lys over muligheder og til at navigere efter.

Vi henter inspiration fra nogle dele af fremtidsforskningens scenario-metoder, hvor man arbejder med at opdage trends og herudfra forestiller sig mulige fremtidsscenarier.

Disse kan være gode til netop at kaste lys over vilkårene, hvorunder man som organisation agerer. Derimod har de ikke nogle særlige bud på, hvordan man kommer fra scenario til handling. Det har organisationssociologiens procesorienterede tilgange derimod.

                           From the article “Hvorfor planlægger vi, som om vi kender fremtiden?” fra videnskab.dk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *