DHT-forskere på DDLA 2014

2014-12-12-DDLA 2014 - Kristian Sund

Foto: Kristian Sund

af Camilla Simonsen
En række DHT-forskere deltog i sidste uge i Det Danske Ledelsesakademis årlige konference med titlen ”Meningsskabelse, tillid og frihed – udfordringer i moderne ledelse”.

Professor Jon Sundbo fra forskningsgruppen Innovation i Service og Oplevelse stod også for en spændende præsentation og debat omkring universiteternes fremtidige rolle i det større samfund ud fra sit essay ”University Industry Collaboration (UIC) and the new role of universities Are clusters the answer?”. Flere DHT-forskere deltog i debatten. I sin præsentation så Jon Sundbo bl.a. på, hvordan forskellige former for Universitets-Erhvervs-samarbejder kan være nyttige for forskning.

DHT-projektet Future Zone var bl.a. præsenteret på konferencen i form af præsentationen ”Betyder fremtiden noget for planlægning og strategi?” af Camilla Bruun Simonsen og Anita Mac ud fra abstractet ”Betyder fremtiden noget for planlægning, strategi og forandringstiltag?”.

2014-01-22-NDRO-BILLEDE-i-rigtig-størrelse

NDROs workshop på DDLA-konferencen. Foto: Steen Elsborg


NDRO-workshop om organisatorisk robusthed

Medlem af styregruppen i Netværk for Design af Robust Organisationsforandring Peter Hagedorn-Rasmussen deltog også i konferencen, og har skrevet nedenstående indlæg omkring deltagelsen:

”I løbet af ugen mødtes omkring 130 praktikere og forskere på den årlige konference i Det Danske Ledelsesakademi. Temaet i år var ’Meningsskabelse, tillid og frihed – udfordringer i moderne ledelse’.

Under konferencen bød Netværk for Design af Robust Organisationsforandring op til fælles co-creation af viden med deltagerne i en workshop. Under overskriften ’Mød fremtidens forandringer med organisatorisk robusthed! Men hvordan?’ skabte netværket rammerne om at udforske sammenhængen mellem robusthed, tillid og meningsskabelse på en række ’stationer’.

På ’stationerne’ blev deltagerne inviteret til at dele deres erfaringer og perspektiver, på hvordan hhv. social kapital, implementering og oversættelse og balancen mellem arbejdsliv og fritidsliv spiller en rolle for robusthed i organisationer.

På hver ’station’ blev der under det konkrete tema delt erfaringer, som de andre deltagere kunne tage med sig hjem. Erfaringerne blev samtidig skrevet og illustreret i de fælles videns-reservoirer, der blev skabt i form af plakater på hver station. Stationsholderne bearbejder denne viden og deler den med deltagerne – og senere også i en bearbejdet form til glæde for andre som ikke deltog.”

Sorry, the comment form is closed at this time.