Outreach: Sygeplejens perspektiv på elektroniske overblikstavler

Et nyt forskningsprojekt sætter fokus på effekten af elektroniske overblikstavler på patienters helbred efter et ophold på intensiv afdeling.

Når patienter flyttes til en ordinær sengeafdeling efter et ophold på intensiv afdeling, bliver der som oftest udarbejdet en 24-timers plejeplan, som skal sikre at patientens fremgang fastholdes og helst fortsættes. Forskningen viser dog, at plejeplanen i 58 % af tilfældene ikke bliver læst og i 68 % af tilfældene ikke bliver udført af sengeafdelingens personale.

Desværre viser forskningen også, at patienten i 25 % af de nævnte tilfælde, hvor plejeplanen ikke læses eller følges, ikke overlever, og at det kan have sammenhæng med det, at de udarbejdede plejeplaner ikke følges af sengeafdelingerne.

Det er tænkeligt, at problemerne med at udarbejde og læse hhv. følge plejeplanerne kan have en sammenhæng med at det er meget ressourcekrævende for intensivafdelingen at udarbejde plejeplanen, og at de plejeplaner, der bliver udarbejdet, har for lidt synlighed på sengeafdelingen. Forskningsprojektet, der hedder Outreach, vil undersøge denne mulighed.

Aktionsforskning på Nykøbing Falster Sygehus
Projektet, som foregår på Nykøbing Falster Sygehus, vil via aktionsforskning eksperimentere med elektroniske plejeplaner, der udarbejdes og indlejres i hospitalets elektroniske overblikstavlesystem.  Da de elektroniske overblikstavler findes overalt på sygehuset, både på computere, store tavler og eksperimentelle hånd-holdte enheder, bliver 24-timers plejeplanerne umiddelbart tilgængelige for alle relevante klinikere på en ny måde.

Aktionsforskningens resultater vil blive målt og vurderet ved hjælp af et efterfølgende kvantitativt studie, for at synliggøre om patienternes helbred efter overførsel til sengeafdelingerne er blevet forbedret som følge af de eksperimentelle, elektroniske plejeplaner.

Projektet foregår som et delprojekt under det overordnede forskningsprojekt Klinisk Kommunikation, som er et samarbejde mellem Region Sjælland, Roskilde Universitet, Københavns Universitet og software leverandør Imatis i Norge.

Projektdeltagere

Flere oplysninger om projektet

Projektbeskrivelse

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *