Flaskehalse og belastningsbarometer

Et nyt forskningsprojekt ser på flaskehalse i forbindelse med modtagelse og viderebehandling af patienter, der modtages på akutafdelingerne.

Hospitalernes akutafdelinger modtager et stort antal patienter, der kan tilhøre alle diagnostiske grupper og kategorier, med henblik på afhjælpning af akut opståede helbredsproblemer og indledende diagnostik, behandling og pleje.

Forskningsprojektet sætter fokus på de flaskehals- og belastningssituationer, der på forskellig vis udgør barrierer for et effektivt flow af patienter imellem akutafdelingen og øvrige afdelinger på Nykøbing Falster Sygehus. Det er for eksempel situationer med mangel på rette type læge, sengepladser eller plejepersonale samt kapacitet i klinisk, kemi, røntgen og/eller serviceafdelinger m.fl.

Tavlerne indsamler data
Region Sjælland har implementeret et elektronisk overblikstavle-system (EW) i regionens akutafdelinger, som dagligt indsamler store datamængder om hvordan akutafdelinger patienter bliver modtaget, behandlet og videresendt til andre afdelinger.  De store datamængder, som efterhånden er indsamlet siden overblikstavlesystemets indførelse i 2012/2013, rummer et stort potentiale for hospitalernes klinikere til at lære mere, om hvordan patienternes vej gennem akutafdelingerne kan gøres bedre og mere effektiv.

Forsknings- og udviklingsprojektets formål er at undersøge om information om flaskehalse- og belastningsgrader kan udvikles ved hjælp af data fra de elektroniske overblikstavler, og om den information kan bidrage til en forbedring af flowet af patienter imellem akutafdeling og øvrige afdelinger på sygehuset og dermed til forøget kvalitet og effektivitet i forløbene.

Projektdeltagere

Flere oplysninger om projektet

Projektbeskrivelse

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *