Elektroniske overblikstavler bliver mobile

Et nyt forskningsprojekt udforsker mulighederne for at tilbyde overblikstavlers funktionalitet via håndholdte enheder som smartphones og tavle-computere.

Forskningsprojektet hedder ”Når den elektroniske oversigtstavle bliver mobil – et projekt om vidensoverførsel, effekt-drevet udvikling og evaluering af mobil information”, og foregår på Nykøbing Falster Sygehus.

En række studier af udvikling og ibrugtagning af elektroniske overblikstavler går forud for projektets oprettelse, og ligger delvis til grund for det.

Pilot-implementering af mobilapplikation
Projektet vil omfatte udvikling og implementering af en mobilapplikation som prototype i forbindelse med en pilot-implementering. Udviklingen og implementeringen af prototypen vil blive styret ved hjælp af den effekt-drevne it-udviklingsmetode og udviklingsarbejdet vil inddrage designprincipper hentet fra Responsive (Web) Design tilgangen.

Brugernes faktiske brug af og holdninger til prototypen vil blive identificeret og målt ved hjælp af Experience Sampling Method. Det vil sige, at forskerne vil måle brugernes brug af og holdninger til anvendelsen af prototypen med henblik på at tilrette applikationen i overensstemmelse med feedback fra brugerne i en cirkulær proces, hvilket sikrer en høj grad af brugbarhed.

Tidsramme og partnere
Projektet, som er planlagt til at starte i august 2014 og som løber over de næste tre år, vil blandt andet forske i, hvordan de håndholdte enheder kan bruges til at understøtte det eksisterende system på Nykøbing Falster Sygehus, og eventuelt udvide systemets funktioner.

Forskningsprojektet kommer til at foregå som et samarbejde mellem deltagere fra Region Sjælland, Roskilde Universitet, SINTEF og Imatis (systemleverandøren).

Det er hensigten med projektet at udvikle og tilføre ny viden om effekt-dreven it-udvikling, vidensoverførsel og evaluering af mobil information.

SMS til portører

SMS fra det elektroniske tavlesystem til portøren. Foto: Jens Vejrup Lassen

Projektdeltagere

Flere oplysninger om projektet

Projektbeskrivelse

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *