Klinisk Kommunikation til eSundhedsobservatoriets konference ’15

eSundhedsobservatoriet.dk

eSundhedsobservatoriet.dk

DHT’s projekt Klinisk Kommunikation deltager i den årlige konference, eSundhedsobservatoriet, d. 6-7 oktober med to oplæg: ‘Fastetid som effektmål ved overførsel af patienter til operation’ og ‘Effektdrevet optimering som alternativ til den Danske Kvalitetsmodel’.
Målet for eSundhedsobservatoriets konference 2015 er at opsamle ideer til skabelsen af et helstøbt e-sundhedsvæsen, der sikrer bedst muligt samspil imellem de kommende super supersygehuse og det borgernære sundhedsvæsen. Dette for at både borgerens/patientens, de pårørende og de sundhedsprofessionelle fortsat oplever sundhedsvæsnet som relevant, nemt, tilgængeligt og ikke mindst professionelt.

eSundhedsobservatoriets tema er. “Hvordan skal borgerens e-sundhedsvæsen udvikles for at styrke i sammenhængskraften imellem fremtidens borgernære sundhedsservice i kommunerne og den kommende sygehusstruktur?”

Læs hele programmet her.

Sorry, the comment form is closed at this time.