Omskift i sygeplejerskernes bestilling af portører

Af Morten Brandrup og Roligen T. Thirstrup

Foto: Norden.org

Foto: Norden.org

Forskerholdet i “Klinisk Kommunikation”, der er et af projekterne i DHT, er ved at indlede en række pilotimplementeringer af forskellige applikationer på Nykøbing Falster Sygehus. Formålet med en af applikationerne er at digitalisere kommunikationen mellem sygeplejersker og portører, således at sygeplejerskerne fremover skal bestille portører via afdelingens elektroniske whiteboards. Eksisterende praksis for bestilling af portører til fx at forflytte patienter fra en lokalitet til en anden foregår i dag ved, at sygeplejerskerne ringer til portørerne ved hjælp af en trådløs IP telefon.

”Et af problemerne ved at kommunikere telefonisk er, at der er større risiko for at parterne misforstår hinanden, hvilket potentielt er til fare for patientsikkerheden. Det kan for eksempel ske, at portøren ikke får fat i hele sygeplejerskens bestilling med den konsekvens, at patienten fx ikke er klar til afhentning eller at der er tale om en smittebærende patient, der kræver særlige forholdsregler”, forklarer Morten Brandrup, som til daglig er ph.d.-studerende og tilknyttet ”Klinisk Kommunikation” og pilotimplementeringen af app’en.

Til formålet om digitale portør-bestillinger har Nykøbing Falster Sygehus hertil dannet en kundekontrakt med Imatis A/S – en norsk virksomhed der udvikler software målrettet til bl.a. sundhedsindustrien. Applikationen har to dimensioner, da den både skal henvende sig til afsenderen dvs. sygeplejerskerne og modtageren som er portørerne.

”Sygeplejerskerne vil kunne tilgå applikationen på deres Imatis-tavler, som er digitale overblikstavler og derfra bestille en portør.” (red.)

“Back-end serveren vil derefter sende bestillingen videre til bestemte portører afhængig af de teams de tilhører.” uddyber Morten Brandrup.

De pågældende portører vil få mulighed for at læse detaljerne omkring bestillingen og acceptere eller afvise opgaven på en smartphone. Vælger en portør at acceptere vil systemet automatisk sende en feedback i form af farvekode til bestillerafdelingens elektroniske whiteboard, der indikerer at bestillingen er modtaget.

 

Rullende uddannelsesforløb

En interessant problemstilling i pilotimplementering er introduktionen til brugen af applikationerne for brugerne. Ligesom så mange andre virksomheder er der på hospitaler en udfordring i at samle alle relevante medarbejdere til en kollektiv undervisning i et nyt arbejdsværktøj. Det handlede derfor for Morten Brandrup om at udtænke en brugerinddragende metode til videndeling og indlæring i forbindelse med den kommende pilotimplementeringen.

I fredags den 19. april var Morten Brandrup derfor på Nykøbing Falster det meste af dagen, for at følge det indledende uddannelsesforløb.

”På grund af portørernes vagtskifte var der brug for gentagende at give samme oplysninger og yde vejledning i applikationen med henblik på at udbrede til flest mulige portører og superbrugere.”,  forklarer Morten Brandrup til, hvordan projekt-og implementeringsholdet sikrer sig, at alle brugere får den fornødne vejledning.

 

Løbende evalueringer

Desværre er applikationen ikke tilgængelig på smartphones endnu, i en form hvor den kunne anvendes på uddannelsesdagen.

”Uanset om man har gjort det muligt for brugerne at teste applikationen fysisk på dagen, er vi i holdet opmærksomme på løbende at evaluere pilotimplementeringen, således at vi kan tilrette elementerne i projektet efter aktuelle problemstillinger” fortæller Morten Brandrup og referer til sine kvantitative survey-undersøgelser, der forløber parallelt med pilotimplementering.

Allerede ved uddannelsesdagen blev de fremmødte derfor introduceret for et webbaseret spørgeskema med spørgsmål, der skulle få brugerne til at forholde sig til både den nuværende måde at bestille portører på, samt brugsrelaterede detaljer i applikationen undervejs i piloten. Hvilke vurderinger applikationen vil få af sine brugere såvel som projektholdet vil med tiden vise sig.

 

 

 Følg gerne nedenstående links for at læse relatere indlæg.

5,3 millioner til forskningssamarbejde

 

Sorry, the comment form is closed at this time.