Etisk teknologiforståelse efterspørges

Der findes meget teknologi i sundhedssektoren i dag. Her en lidt ældre version af en EKG scanner. Foto: morguefile.com

Der findes meget teknologi i sundhedssektoren i dag. Her en lidt ældre version af en EKG scanner. Foto: morguefile.com

af Camilla Simonsen
DHT forsker Katia Dupret har for nylig skrevet kronikken ”Etisk teknologiforståelse i sundhedssektoren bør bedres” i Kristeligt Dagblad.

I kronikken stiller Katia Dupret spørgsmål ved den umiddelbare og måske i nogle tilfælde ubegrundede optimisme, der i mange tilfælde synes at omgive ny teknologi-udvikling inden for sundhedssektoren.

Der er mange gode nye teknologier. En elektronisk patientjournal kan give flere og mere tilgængelige data for det enkelte personalemedlem og dermed sikre bedre behandling. Og et elektronisk blodtryksapparat kan gøre det mere præcist at måle og behandle.

Men mange digitaliserings- behandlings- og plejeteknologier beskrives umiddelbart kun som gode og hensigtsmæssige, skriver Katia Dupret: ”Debatten om etik er således ofte isoleret til et spørgsmål om teknologiens funktionalitet.

Nye og ændrede krav til sundhedsprofessionelle
Brug af ny teknologi stiller både nye krav til de professionelles kompetenceområder og til uddannelserne. Men hvordan ændres de professionelle sundhedsfagliges ansvar og muligheder, når en ny teknologi tages i brug? ”Der bør … udvikles en etisk teknologiforståelse, der gør det muligt at vurdere og analysere etiske aspekter i situationer, hvor teknologi anvendes,” skriver Katia Dupret i den forbindelse i kronikken.

Et eksempel på en sundhedsteknologi, der er delte meninger om, er hjertelydsmåling (EKG scanning) på maven af fødende kvinder. En sådan måling kan give vished om at barnet har det godt, men den kan også fremprovokere utryghed hos kvinden. En kvindes veer kan ligefrem gå i stå, hvis hun går i panik over EKG-målingerne, hvilket kan have store konsekvenser for hele forløbet af en fødsel.

Derfor er det et vigtigt spørgsmål, hvordan det kan blive synligt, at de samme teknologier, som kan optimere og forbedre sundhedsbehandlinger på mange områder, også lægger yderligere pres på de sundhedsprofessionelle om at håndtere den større kompleksitet af nye spørgsmål, teknologierne også medfører.

Nyt er ikke altid godt
Nogle følsomme nyere teknologier bryder oftere sammen end de ældre, eller skal justeres mere præcist, hvilket i nogle tilfælde kan resultere i længere ventetid hos patienter. Forskelligt sundhedspersonale skal i deres håndtering af de nye teknologier igen afveje de forskellige patienters behov og mulighederne for at afhjælpe disse.

Indimellem glemmer man så at stille spørgsmål ved, om det i det hele taget er en god ide at benytte de nye teknologier, skriver Katia Dupret: ”Vi oplever ofte at indførelsen af ny teknologi i sundhedsvæsenet skal gøre behandling bedre. Men hvad ”bedre” er, kan i nogle tilfælde være relativt og knyttet til fantasien om, at nyt pr. definition er bedre”.

Abbonenter af Kristeligt Dagblad kan læse hele kronikken her: Etisk teknologiforståelse i sundhedssektoren bør bedres

Sorry, the comment form is closed at this time.