5,3 millioner til forskningssamarbejde

CC3
Region Sjælland og Roskilde Universitet har sammen med Nykøbing Falster Sygehus og Imatis A/S bevilget 5,3 million kr. til et forskningssamarbejde i elektroniske overblikstavler til understøttelse af Klinisk Kommunikation i perioden 2014-2017. Projektets partnere er Region SjællandRoskilde UniversitetKøbenhavns UniversitetNykøbing Falster Sygehus og det norske firma Imatis A/S.

Roskilde Universitet har samarbejdet med Region Sjælland siden 2005 omkring udvikling af en effekt- og brugerdrevet metode til optimering af kliniske arbejdsgange. Samarbejdet har de seneste år omhandlet udvikling af elektroniske overblikstavler fra Imatis A/S, som er resulteret i en it succes, hvor kliniske afdelinger i hele Region Sjælland nu efterspørger de elektroniske overblikstavler. Tavlerne er i 2013 indført på samtlige afdelinger på Nykøbing Falster Sygehus, hvilket giver helt unikke mulighed for at forske i at understøtte kommunikation og koordinering af patientoverførsler på tværs af afdelinger.

Forskningssamarbejdet er del af vores satsningsområde Designing Human Technologies og udmøntes konkret i 4 projekter:
·    Patientoverførsel og kompetenceopbygning i effektdrevet optimering: Projekt om effektevaluering af elektroniske overblikstavlers støtte af kommunikation og koordination i overførslen af patienter fra akutafdeling til anden afdeling. Projektet har fokus på metodeudvikling af effektdrevet optimering og kompetenceopbygning hos lokale klinikere på Nykøbing Falster Sygehus i at forestå effektdrevet optimering af kliniske arbejdsgange.
·    Flaskehalse og belastningsbarometer: Projekt med fokus på de flaskehals- og belastningssituationer, der på forskellig vis udgør barrierer for et effektivt flow af patienter imellem akutafdeling og øvrige afdelinger på Nykøbing Falster Sygehus. Formålet er at udvikle og undersøge hvordan information om belastningsgrader og forventede flaskehalse kan bidrage til mere effektivt patientflow og dermed til forøget kvalitet og effektivitet i forløbene.
·    ’Outreach’ fra Intensiv til sengeafdeling: Projektet undersøger hvordan elektroniske overblikstavler og mobile versioner af overblikstavler kan understøtte plejemæssige tiltag i forhold til intensivpatienter der overflyttes til en sengeafdeling. Fokus er på de effekter den elektroniske overflytning af viden om intensivpatienten har, specielt er målet at opnå forbedringer med hensyn til sygelighed, dødelighed og generel liggetid.
·    Mobil understøttelse af elektroniske overblikstaver: Projekt om vidensoverførsel, effekt-drevet udvikling og evaluering af mobil information.
Projektet udforsker mulighederne for at gøre information fra elektroniske overblikstavler tilgængelig på håndholdte enheder – smartphones og tablets.
Mobile teknologier, baseret på information fra elektroniske overblikstavler, skal understøtte klinikerne på Nykøbing Falster Sygehus uanset hvor de befinder sig på hospitalet.

Projekterne omfatter 2 phd-forløb og er finansieret af:
·    Region Sjællands og Roskilde Universitets forskningspulje (2,14 million kr.)
·    Region Sjælland (300.000 kr.)
·    Nykøbing Falster Sygehus (750.000 kr.)
·    Imatis A/S (450.000 kr.)
·    Roskilde Universtitets institut for Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier, CBIT, (1,25 millon kr. til samfinansiering af phd)
·    Roskilde Universitets satsningsområde Designing Human Technologies støtter med dækning af udgifter til udstyr mv.

Læs mere om de fire projekter her:
Patientoverførsel og kompetenceopbygning i effektdrevet optimering
Flaskehalse og belastningsbarometer
’Outreach’ fra Intensiv til sengeafdeling
Mobile Support of Electronic Whiteboards

Se også siden her på bloggen om projektet Clinical Communication

Kontakt:
·    Professor Jesper Simonsen, Roskilde Universitet, simonsen@ruc.dk
·    Professor Morten Hertzum, Københavns Universitet, vnj274@iva.ku.dk

Sorry, the comment form is closed at this time.