Valgobservation i Myanmar

En af DHTs tilknyttede forskere Kirsten Mogensen var på Myanmars landeveje i  godt syv måneder i forbindelse med landets første demokratiske valg. Årsagen var at den danske ambassade i landet ville bidrage til valget blandt andet ved at udsende Kirsten Mogensen som valgobservatør gennem Freds-og Stabiliseringsberedskabet.

”Det blev en fantastisk oplevelse, for i disse syv måneder-fra april til december-havde jeg ikke noget fast bopæl, men rejste konstant i den nordlige halvdel af landet (…)”, fortæller Kirsten Morgensen i et indlæg i FSBnyt.

 

Sproglige og tekniske vanskelligheder

Med sit hold bestående af en tolk, en chauffør og en anden international observatør gennemførte de en række observationer ved valgets forskellige faser, fra registreringen af vælgere, undervejs i valgkampen til behandling af klager. Det var under deres arbejde, at holdet erfarede at sproglige barrierer blandt landets borgere og tekniske vanskeligheder var to omfattende udfordringer.

Valgteamet fotograferet i Chin State. Fra venstre: Kirsten Mogensen, tolken Hein Naing Soe og observatør Ben Dunant. Foto: Kirsten Mogensen

Valgteamet fotograferet i Chin State. Fra venstre: Kirsten Mogensen, tolken Hein Naing Soe og observatør Ben Dunant. Foto: Kirsten Mogensen

Det sproglige forhindringer skyldtes at landets borgere taler forskellige sprog afhængig af de etniske grupper de tilhører, og i visse tilfælde differentierer sproget sig så langt fra det officielle sprog, at borgerne kan have vanskelligheder ved at forstå hinanden. Det har ført til at der i flere tilfælde havde været behov for eksempelvis at oversætte valglisterne. En anden udfordring som holdet observerede var manglende computere til understøttelse ved valgarbejdet.

”Og endelig var der så hele kategorien af administrative vanskelligheder i områder, hvor der kun var én computer, som skulle cirkulere mellem flere byer, mangel på it-kyndig kontorpersonale og dårligt eller intet internet.”, skriver Kirsten Morgensen.

 

Et fredeligt valg – et eksempel på folks visdom

I betragtning af de stramme forhold under valget, så foregik processen med stor ordentlighed de fleste steder. Kirsten Morgensen fortæller i sit indlæg at; Generelt var kampagnemøder meget velorganiserede, politi og militær holdt sig diskret i baggrunden, og vi oplevede ikke voldelige episoder”.  Valget endte fredeligt, hvilket politikerne forventer ville blive fejret i en indirekte form ved den næste af Kachins traditionsbundne fester, hvor folk kunne deltage og give udtryk for deres glæde uden at skabe fornyet konflikt mellem valgets vindere og tabere. Kirsten Mogensen skriver at hun “opfatter det som et eksempel på folks visdom, fordi det viser en til at skabe sammenhold i stedet for konflikt“.

Du kan læse Kirsten Mogensens fulde artikel her.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *