Fattigdom og afsavn hos børn

Foto: Flickr

Foto: Flickr

Det er ofte børnenes sociale aktiviteter det ofte går ud over, når familien lever under den relative økonomiske fattigdomsgrænse, det viser en ny SFI undersøgelse “Fattigdom og Afsavn” skriver Jyllandsposten. I undersøgelsen blev forskelligt økonomisk stillede familier sammenlignet på baggrund af interviews med over 2.000 voksne og næsten 600 børn i alderen 11-17 år.

“Hvis økonomien i familien er meget trængt, kan forældrene være nødt til at nedprioritere sociale aktiviteter, der jo ofte koster penge, for at have råd til de helt basale fornødenheder”, fortæller Lars Benjaminsen, der er forskeren bag den nye undersøgelse.

Han mener at regeringens nye kontanthjælpsloft, der træder i kraft 1. april, kan være med til at forværre problemet for børn der oplever den form for fravalg. Det er nemlig, ifølge Lars Benjaminsen, særligt børnefamilier som lever under fattigdomsgrænsen, og hvor forældrene lever af kontanthjælp eller er indvandrere, der lider flest afsavn.

“Selvom undersøgelsen er lavet med udgangspunkt i de gældende ydelser, kan vi alt andet lige antage, at reducerede ydelser vil betyde en mere klemt økonomi hos familierne. De voksne i de familier, der lever under den økonomiske fattigdomsgrænse, har lige nu flere afsavn end børnene, fordi forældrene bl.a. forsøger at skærme deres børn. Men når familiens økonomi bliver reduceret yderligere, kan presset blive så stort, at det bliver vanskeligere at skærme børnene for konsekvenserne af økonomisk fattigdom”, siger Lars Benjaminsen.

DHT forsker John Andersen undrer sig over, at der er så stor mangel på fokus på børns sociale afsavn og ensomhed som kan være en konsekvens af den slags afsavn.

“Frivillige organisationer og forskellige projekter forsøger at hjælpe de børn fra familier, der lever under fattigdomsgrænsen, og som er socialt isolerede. Men der mangler mere systematisk fokus på området”, udtaler John Andersen.

Det er nemlig en god social investering i forhold til at forebygge lavt selvværd, isolation og selvfølgelig også i sidste ende undgå, at nogle af børnene bliver tiltrukket af nogle ekstreme miljøer eller selv ender under den økonomiske fattigdomsgrænse som voksen, forklarer han.

Klik her for at læse den fulde artikel fra Jyllandsposten (kræver Premium abonnement).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *