Manglende politisk fokus er årsagen til Skats it problemer mener eksperter

Grafif over Skats it systemer anno 2004. Foto: Politiken

Grafik over Skats it systemer anno 2004. Foto: Politiken

Folketingets Statsrevisorer udskød onsdag beslutningen om at kulegrave statslige institutioners ulovlige it-indkøb, skriver Politiken i en nylig artikel. Det var ellers forventet, at Statsrevisorerne ville anmode Rigsrevisionen om en tilbundsgående undersøgelse af bl.a. Skats og Rigspolitiets millionindkøb af it-leverancer uden at sende dem i udbud. Formand for Statsrevisorerne, Peder Larsen udtaler at; “Jeg anser det for usandsynligt, at vi ikke skulle vedtage en anmodning om en undersøgelse på vores næste møde 24. februar, men der er noget teknik, vi skal have afklaret først. Udbudsreglerne er ikke blevet overholdt, men der er måske nogle formildende omstændigheder i Skats tilfælde, fordi it-systemerne er så gamle, at det måske ikke er muligt at få andre leverandører ind”.

Gennem 15 år har Folketingets Finansudvalg løbende modtaget oplysninger om at it-systemerne hos Skat er forældende, risikable og for dyre, og politikerne har bevilget store millionbeløb til moderniseringer. De mange projekter har ikke hjulpet ret meget, fremgik det af Politikens interview med Skats direktør, Jesper Rønnow Simonsen, 15. januar i år: “Vi har 225 systemer i Skat, som er mere eller mindre filtret ind i hinanden«, sagde Rønnow og tilføjede, at Skat har forhandlet med leverandørerne »for at få afdækket, hvad er op og ned i gamle systemer fra 1960’erne og 1970’erne, som der er bygget ovenpå og bygget ovenpå, og som har fået lov at knopskyde i alle retninger”.

Som konsekvens af disse uoverskuelige systemer har Skat ikke kunnet bringe en del af sine it-leverancer i udbud, men i stedet forlænget kontrakter for trecifredemillionbeløb for fortsat at få lov at bruge forældede systemer hos de leverandører, som har haft opgaven i årtier, hvilket er i strid med loven.

 

Manglende fokus på it fra politikernes side

De mange problemer med Skat’s it-systemer kan blandt andet tilskrives et manglende fokus på it fra politikerne, mener Pernille Kræmmergaard, professor i digitalisering og it-ledelse ved Aalborg Universitet. “Det er et politisk og et ledelsesansvar at løse problemerne. Men it har ikke politisk interesse – it er bare noget, man overlader til it-folk. På den måde bliver ansvaret kørt nedad i organisationen, hvor det ikke hører hjemme. Det burde jo have politisk bevågenhed, fordi det betyder så utrolig meget for vores samfund”, udtaler hun.

At lovløsheden og problemerne har været erkendt i mindst 15 år, kan blandt andet tilskrives politikernes manglende fokus på it. Det mener to digitale vismænd og eksperter i it-ledelse.

Dette er DHT forsker Jan Pries-Heje enig i; “En stor del af forklaringen på miseren er, at der ikke er mange stemmer i it”. Han har fulgt problematikken om de manglende udbud af Skats systemer siden årtusindskiftet og siger, at manglende viden og kompetencer i Skat er en anden central forklaring. Jan Pries-Heje forklarer, at Skat omkring årtusindskiftet havde alle eksperterne ansat, men mange blev efterhånden ansat af CSC, der tilbød bedre arbejdsvilkår. “Det, der er foregået, er stærkt kritisabelt, fordi man ikke har levet op til udbudsreglerne, men også forståeligt. Skat har ikke længere den viden, som skal til for at gennemføre et udbud”, udtaler han.

Læs den fulde artikel fra Politiken her.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *