Bryder myndigheders brug af nudging etiske grænser?

Foto: Flickr

Foto: Flickr.

Det er blevet populært for staten, kommuner og regioner at kunne være med til at flytte på borgernes sundhed, skriver Kristeligt Dagblad i en nylig artikel. Man er blandt andet begyndt at tilbyde kræftscreeninger til alle over 50 år og at stå klar med helbredstjek på offentlige steder,  hvilket både kan redde liv og spare staten for udgifter.

Etisk Råd har nedsat en arbejdsgruppe der blandt andet skal undersøge hvordan det påvirker den enkelte at pludselig blive gjort opmærksom på sine usunde sider, og hvorvidt borgerne er klar over at de bliver påvirket i en bestemt retning. Dette kommer efter at flere myndigheder at begyndt at benytte nudging metoden. Arbejdsgruppens formand, Thomas Ploug, som er etikprofessor ved Aalborg Universitet fortæller at metoden har før vist sig effektiv til at ændre borgeres usunde vaner, men spørgsmålet er, om man kommer til at bryde etiske grænser. “Staten gør meget for at påvirke danskernes sundhedsadfærd, og nudging er blevet den nye dreng i klassen. Det er en attraktiv metode, da der ikke er tale om tvang eller forbud, men om et kærligt skub. Men det rejser også et spørgsmål om, hvor grænsen går mellem mild påvirkning og uetisk manipulation, og vi vil derfor undersøge, hvor langt staten kan og vil gå, når man informerer om og rekrutterer sundhedstiltag”, udtaler han.

Speciallæge i almen medicin og forskningskonsulent på Københavns Universitet Lotte Hvas er positiv over, at emnet tages op. ”Der er ingen tvivl om, at der er sket noget i sundhedsvæsenet. Før kom patienterne til lægen og bad om hjælp med et problem, men i dag kan sundhedsvæsenet komme til raske mennesker og tilbyde dem helbredstjek. Dette kan opfattes som et udtryk for formynderi og som et stort etisk skift, der kræver mere refleksion, end vi ser i dag”, fortæller hun.

DHT forsker og leder af Dansk Nudging Netværk Pelle Guldborg Hansen bidrog sidste år til Sundhedsstyrelsens projekt med at få folk til at tage stilling til organdonation med hjælp fra nudging. Dette blev gjort ved at borgere der besøgte sundhed.dk, blev mødt af en popup boks, der spurgte, om de ville tage stilling til organdonation. Det betød, at flere tilmeldte sig.

”Nudging kræver faglig viden, hvis man skal undgå at påvirke danskerne med bestemte holdninger. Metoden kan selvfølgelig misbruges ligesom alt andet, men mange misforstår begrebet eller giver nudging skylden for konsekvenser, der følger med enhver form for regulering. Det centrale ved nudging er, at borgeren selv har et valg”, udtaler han.

Læs hele artiklen her.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *