Kan man designe sig ud af ensomhed?

Designing for All workshoppen. Billedet er taget af Lejre Lokalavis

Designing for All workshoppen. Billedet er taget af Lejre Lokalavis

Kan man designe sig ud af ensomhed? Det fik 1.semester HumTek studerende til opgave på eftersemestrets workshop Designing for All organiseret af DHT forskeren Katia Dupret og Niklas A. Chimirri.

Workshoppen handler om at undervise de studerende i, hvordan designs kan gøre en konkret forskel for mennesker i deres hverdagsliv. De studerende bliver undervist i deltagende design-tilgange (participatoriske metoder), og har som omdrejningspunkt at designe løsninger, der skal  øge brugernes livskvalitet og udvide deres handlemuligheder.

Det centrale spørgsmål er: Hvordan designer man løsninger på komplekse sociale problemstillinger, som f.eks. ensomhed og sikrer, at de unge og deres netværk involveres i designprocessen?

Med afsæt i de behov og konkrete udfordringer deltagerne oplever, er de studerende gået aktivt til problemet ensomhed og har inddraget forskellige aktører fra Lejre for at udvikle designmæssige løsninger.

Lejre Lokalavis har skrevet en artikel om de studerendes prototyper og designprodukter som kan læses her (side 20 i avisen).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *