Over 90 procent af danskerne tjekker deres e-boks

Af Roligen T. Thirstrup

Foto: e-boks.dk

Foto: e-boks.dk

E-boks bliver flittigt benyttet af danskerne viser en undersøgelse af Wilke for Ritzau Fokus. Over 90 procent af danskerne åbner deres e-boks for post fra det offentlige, og særligt den ældre generation tjekker e-boks hyppigt skriver redaktionen i Newsbreak.dk. Lektor Birgit Jæger fra Institut for Samfund og Globalisering har udtalt til Newsbreak.dk om, at brugertallet til e-boks er overraskende imponerende.

 

Ældre overhaler den yngre generation

Man kunne være tilbøjelig til at tro, at yngre generationer ville være bedre til at kigge i deres digitale poster i e-boks. Men den selvsamme undersøgelse viser, at op til 19, 5 procent af de unge sjældent tjekker deres e-boks, hvorimod kun 5, 4 procent af de ældre ligger i den samme kategori. En af årsagerne er, at de unge ikke opfatter borger.dk, som e-boks er et delsystem af, intuitivt efter tidens brugsadfærd.

”Jeg havde nogle specialestuderende sidste år, der skrev om de unges relation til netop borger.dk. Her fandt de ud af, at de fandt systemet fuldstændigt oldnordisk. Derfor gad de det heller ikke”, forklarer lektor Birgit Jæger til Newsbreak.dk.

Ingrid Lauridsen der er seniorkonsulent i Ældre Sagen supplerer i indlægget med, at Ældre Sagen har taget mange initiativer for at lette digitaliseringen af offentlige tjenester. Det er derfor ifølge seniorkonsulenten, Ingrid Lauridsen, ikke overraskende, at den ældre generation ofte kontrollerer deres e-boks. Seniorkonsulenten tilføjer imidlertid, at de ældre som har fravalgt e-boks ikke er medregnet i statistikken. Brugstallet skal derfor ikke tages som et udtryk for hele den ældre generations velvillighed overfor digitale tjenester, mener seniorkonsulenten, Ingrid Lauridsen.

 

Læs hele indlægget i Newsbreak.dk.

Læs også
*Tekniske forhold får skylden for manglende svar
*Digitalt post-kaos – anden del og
*Digital kommunikation i det offentlige: Svar og svartider

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *