En nuanceret konference om Lys Kulturer blev afholdt d. 8.-9. april

Af Roligen T. Thirstrup

Fotografi fra konferencen under forskeren Don Slaters oplæg.

Fotografi fra konferencen under forskeren Don Slaters oplæg. Fotograf: Roligen T. Thirstrup

Der var megen aktivitet i bygning 02 og 9.1 på RUC, da konferencen Lys Kulturer fandt sted den 8. og 9. april. En bred skare af både danske og internationale forskere deltog i konferencen, hvor de fortalte om, og diskuterede deres forskning inden for Lys kultur med de øvrige deltagere. Nogle studerende var også på stolerækkerne af interesserede deltagere, og man kunne ane en lav og diskret tastelyd, da de flittigt tog noter af de mange faglige guldkorn.

Fra England til Colombia

Programmet til konferencen bød også på en række spændende oplæg, og begyndte med oplægget “The Expanding potentials of Light festivals” af Tim Edensor fra Manchester Metropolitan. Her blev deltagerne præsenteret for et anderledes perspektiv på, hvad belysning kan tilbyde, og hvordan det kan fremme en rig atmosfære.

Netop atmosfære, byrum, og materialitet var nogle af de emner der blev rettet fokus på i mange af oplæggene, hvor cases fra blandt andet England, Indien og Colombia blev inddraget. Eksempelvis kom forskeren Don Slater fra London School of Economics ind på lys som infrastruktur og atmosfære, hvor han inddrog en case fra Cartegena, Colombia. Forskeren fremhævede også, at han under sit case studie i Colombia også erkendte at et givet sted, i dette tilfælde Getsemani, Cartegena, både kan tilskrives en bestemt atmosfære, men kan ligeledes betegnes som en værende atmosfære.

Fotografi fra konferencen under forskeren Don Slaters oplæg.

Fotografi fra konferencen under forskeren Don Slaters oplæg. Fotograf: Katrine M. Andersen

 

Mod en bæredygtig lys kultur

Lys’ rolle i bæredygtighed blev også berørt under konferencen, hvor konferencens organisator Mikkel Bille om “The technorant: emotions, atmospheres and ignorance in an era of energy saving lighting technologies”. I forskerens tidligere studier fandt man frem til at uvidenhed om teknologier har indflydelse socialt og emotionelt, og det præger det daglige forbrug af lys. Der var derfor lagt op til en diskussion om menneske og objekt-interaktion, og hvordan disse ændrer sig, når forståelsesrammen for lys teknologier er mere eller mindre begrænset.

Charlotte Louise Jensen fra Alborg Universitet bidrog også til debatten om lys og bæredygtighed med oplægget ”What is energy effecient light?”, og de nysgerrige tilhørere stak ivrigt hænderne i vejret for at stille spørgsmål ved hver oplægs afslutning.

 

Du kan læse mere om Lys Kulturer via de nedenstående links.

Light Cultures program

Call for papers

Mørke i Lyset

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *