Bogprojekt “Den robuste bog”

På netværksarrangementet den 16. januar 2015 blev netværkets arbejde med den fælles bog sat i gang. Med udgangspunkt i indholdet fra de forrige netværksarrangementer bød alle deltagere ind med ideer til bogen og hver især tilkendegav samtidig, om man umiddelbart kunne se sig selv som medskriver i denne co-creation skriveproces.

Deltagerne lagde vægt på, at bogen skal ses som en milepæl for NDRO og ikke som en afslutning, måske nærmest som et manifest, som lægger op til en fortsættelse.

Fra NDROs netværksmøde

Alle tilstedeværende var optaget af, at bogen skal være funderet på cases, hvor teorier ikke fremstilles som noget i sig selv. Casefunderingen vil gøre bogens indhold udfordringsbaseret og nærværende for reflekterede praktikere i feltet. Et forslag var at skrive bogen i ”workshop-form” på linje med formen på netværksarrangementerne.

De foreløbige rammer for bogen er, at den vil blive udgivet på forlaget Samfundslitteratur og niveauet er Masteruddannelsesniveau – fag Organisationsforandring.

Udfordringer og emner på væggen

I det følgende præsenteres foreløbige bud på emner og udfordringer, som skal behandles i bogen, samt hvad de tilstedeværende umiddelbart kunne have lyst til at være medskrivere på (navne angivet i parentes efter).

Foto fra NDROs møde

Hvad er robusthed?

Hvad er robusthed i organisationer og organisationsforandringer?
Robusthed er et begreb, vi har holdt åbent. Bogen skal have et kapitel, der fastholder at begrebet er dynamisk, men også, at der er gennemgående temaer, som gerne må gå igennem bogen.
(Peter)

Læring som tilgang

Hvilken rolle spiller læring for robuste forandringsprocesser ?
I snitfladen mellem stabilitet og forandring, rutiner, forandring og nye rutiner; ud i nærmeste udviklingszone overfor fjerneste udviklingszone; ses forandring som mulighed eller trussel osv. … kognitivt, socialt, redaktionelt spiller læring en vigtig rolle for at skabe robusthed i det komplekse system.
(Michael/Peter)

Relationer og social kapital

Bogens afsæt er de lærerige fortællinger/cases.
At undersøge den relationelle betydning for modstand mod forandring. Fokus på relationer & gruppedynamik.
(Helle)

Implementering og/eller oversættelse

Oversættelse i teori og praksis
(John)

Fra vision/strategi til taktik og implementering – hvordan får vi flere perspektiver på processen? – fra lineær implementering oppe fra og ned til ?? – kan observation og nudging bruges her?
(Elin)

Oversættelse i praksis = rig på cases
– Hvilke refleksioner gør man sig som leder, forandringsagent ift. at skabe mening, skabe balance ml,  stabilitet og forandring (hvad kan organisationer ”tåle”)
-Hvordan griber man forandringen an i praksis?
(Pernille)

Når konsulenten er gået hjem (implementeringen)
(Jan Quist)

Hvordan vælger man taktik og virkemidler – fx inspireret af nudging – til den konkrete oversættelse i en organisation?

(Jan) 
Ledelsens oversættelse – magt/udfordringer og lyksaligheder.
(Linda)

Nudging 

Kan nudging bruges i forhold til arbejdet med modstand mod forandring?
(Michael/Linda)
Relationel koordinering og adfærdsregulering (nudging)
(Linda)

Stabilitet og Innovation 

Case – nyt sygehus som tændsats for forandring
(Troels)
Hvordan kan man arbejde konkret med modstand?
(Tina)
Robuste forandringer, som forandrer sig.
(Jan)
Forankring
– Skabe forståelse af nødvendighed
– Hvordan arbejde med det i praksis – cases med eksempler
(Pernille) 

———————————————————————————————————————————————————————

”Bruttolisten”

… noter fra den indledende brainstorming, som dannede grundlag for det ovenstående

Robusthed, forandring og modstand

Robusthed:

Design (robusthed)
Hvad er robusthed?
Hvorfor robuste?
Til glæde for hvem ?
Robusthed – hvad er robuste organisationsforandringer? (hvad betyder det?) ( balance mellem stabilitet og forandring)

Bæredygtighed:
–  kultur, tanker, processer i organisation
–  Skal være robust – ”den overlevende organisation”
–  Stabiliteten er i bevægelse

Forandringer 
Robuste forandringer som forandrer sig Forandringers livscyklus og dynamik
Magt/etik – perspektiver i organisationsforandring Hvordan man prioriterer forandringsprocesser? Flere samtidige forandringsprocesser Faglighed/kompetence i forandring
Magt og forandring

Modstand 
Hvordan kan vi arbejde konkret med modstand?
Relationel koordinering & modstand mod forandring
Hvordan kan man arbejde med energier i modstand mod forandring i den relationelle koordinering? Kan man det?
Undersøgelse af energien i modstand mod forandring
Hvilken rolle spiller læring i organisatoriske forandringsprocesser for robusthed? Modstand er positiv
Byd modstanden velkommen – men hvordan ?

Forankring 
Når konsulenten er gået hjem
Hvordan man undgår huller
Implementering – en proces?
Fra lineær tankegang i implementering til…? – inspiration fra nudging – observationer Hverdagen i dag og når vi er i mål – hvordan kan vi gøre forandringen tydelig? Hvordan afgør jeg, hvad jeg skal gøre? – min plan
Click versus Nudging /elefanten – intuitiv/rytteren – reflektorisk

Mennesker/roller/relationer
Relationel koordinering & nudging
Mennesket – være bevidst om hvem det er, vi har med at gøre

–  i organisationen
–  betjent af organisation
–  med roller
Roller: ledere, ildsjæle, konsulenter, medarbejdere

Casefundering – teori og praksis i dynamisk samspil 
Cases – Eksempler 
Kvalitetstest – brugbare eksempler
Gode eksempler på at skabe balance mellem forandring og stabilitet (aflæsning af situation, vurdering af hvad der kan gøres, ageren som leder/forandringsagent) Nogle gode lærerige fortællinger (ex. Hundige lilleskole)
Cases – ide til løsning
Cases, der belyser forskellige løsninger på forandringsproces
Relationer – cases – nudging eksempler – gruppedynamik

Teorier/modeller 
Forandringsteorier – Nexus – transfer/ Implementering – NUZO Indsigt, viden, information, data
Nexus version 2.0 (teoribaseret erfaring)
Hvordan bruges Nexus i praksis (implementeres)
–  Baseret på cases
–  Kan bruges

Snitfladen/konfliktfeltet/synergien mellem forandringsregimer/teorien
Gå bagom og forstå 
Diagnosen
–  forstå hvorfor
–  kvalificer hvorfor
–  præferencer hvordan

Oversættelse (skabe mening, opmærksomhed på kerneopgave) Integration af polariteter i styringsteknologi fx struktur versus proces Betydning af tidsperspektiv
Oversættelse – mødet mellem koncepter og kontekst
YAC (yet another changemodel) = behov for landkort og overblik

 

Hent en pdf-udgave af indlægget her.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *