At skabe robusted i kaos og kompleksitet: forandringsagenten og -lederens rolle

Invitation

Invitation!

Netværksmødet holdes som 12-12 arrangement den 8. og 9. maj 2015 på konferencehotellet Bymose Hegn i Helsinge.På dette brag af et todagesmøde (!) stiller vi spørgsmålet om man i det hele taget kan reducere kompleksiteten til noget, vi kan håndtere – på en måde, så det samtidig har med virkeligheden at gøre?

I arbejdet med at finde svar sætter vi fokus på, hvad kaos og kompleksitet betyder for robusthed, vi udforsker centrale bud på at håndtere kompleksiteten i praksis, og så sætter vi særligt fokus på forandringsagentens og – lederens rolle.

Ved at lade viden om forandringsroller møde viden om kompleksitet i organisationer udforsker vi spændingsfeltet. Hvordan rummer vi erkendelsen af, at organisering foregår i et uendeligt komplekst samspil samtidig med, at organisationer nødvendigvis må søge at kompleksitetsreducere for at nå sine mål? Og hvilke konkrete muligheder har forandringsagenter i et sådan spændingsfelt?

På netværksmødet udfordres vi som deltagere med masser af input. Netværkets eget forskerhold stiller denne gang med oplæg fra Jan Pries-Heje, Peter Hagedorn-Rasmussen og Keld Bødker og suppleres dels af organisations- og ledelseskonsulent Helle Rosendal Andersen, der introducerer os for Susan Langs verdensberømte coachingtilgang, og dels af forsker i organisation og ledelse Anita Mac, der igennem en årrække har arbejdet med forståelse og håndtering af kompleksitet, og som vil udfordre os med modeldannelser og sin store viden på området.

Og som det altid er tilfældet, når vi mødes i netværket, så lægger programmet samtidigt op til, at vi udfordrer hinanden. Med gode muligheder til at fortolke, diskutere og inddrage vores perspektiver! Denne gang med hovedfokus på, hvordan man kan reducere og håndtere kompleksiteten … men også med andre perspektiver, som man brænder for at få på banen …

… det bliver der blandt andet super god mulighed for fredag aften, hvor vi efter middagen tager et stort skridt videre i vores co-creation bogprojekt af viden mellem praktikere og forskere. Her tager vi afsæt i det indledende bogarbejde fra sidste netværkmøde (som i en foreløbig opsamling kan ses opsamlet på vores hjemmeside), og vi gør det på en måde, så det bliver vedkommende og relevant uafhængigt af, om man beslutter sig for at være medskrivende på bogen eller ej.

At få andre perspektiver på banen i forhold til design af robuste organisationsforandringer bliver der også mulighed for på dag 2, som vi afslutter med brainstorming, debat og ideudvikling på emner, som vi bør tage op i netværket de næste to år.

Men der skal ikke være tvivl om, at omdrejningspunktet på dette netværksmøde bliver kompleksitetsforståelse og forandringslederens og – agentens muligheder for at håndtere den relevant. Således også på dag 2. De første to timer lørdag morgen bruger vi på en refleksiv bearbejdning af hvordan kompleksiteten udfordrer rollerne i vores organisationer. Her vil det eksakte indhold afhænge af, hvad vi får sat til vægs på dag 1, men allerede nu kan vi glæde os til, at få præsenteret Mitntzbergs vinkel på sammenhængen! – det sker via et åbnende oplæg fra Jan Pries-Heje …

 

Vi glæder os gevaldigt til at se dig på Bymose Hegn den 8. og 9 maj:)

– tilmeldingsfristen er den 30. marts

– du melder dig til via dette link: https://ruconf.ruc.dk/index.php/NDRO/mode7/schedConf/registration

Skriv eller ring meget gerne til vores sekretær Mette Basland på basland@ruc.dk/ 4674 2344, hvis du har spørgsmål til det praktiske, eller til mødets facilitator Steen Elsborg på se@ldi.dk/ 2236 2919, hvis du har spørgsmål til indholdet.

De bedste forårshilsner

Mette Basland, John Damm Scheuer, Keld Bødker, Jan Pries-Heje, Peter Hagedorn Rasmussen og Steen Elsborg

Få hele programmet via dette link: NDROs program.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *