Uddannelsesteam hos Mellemfolkeligt Samvirke afprøvede scenario-metode

af Camilla Bruun Simonsen og Roligen T. Thirstrup

Et foto fra fagsessionen hos Mellemfolkeligt Samvirke

Fagsessionen hos Mellemfolkeligt Samvirke. Foto: Roligen T. Thirstrup

Der var stor interesse og engagement fra en gruppe unge uddannelsesledere hos Mellemfolkeligt Samvirke, da de den 24 feb. fik besøg af DHT-forsker Anita Mac fra forskningsprojektet Future Zone.

Her fik de interesserede uddannelsesledere muligheden for at tilegne sig en ny metode til at udvikle og fastholde Mellemfolkeligt Samvirkes strategi i deres arbejde. Metoden er en tilpasset scenario-metode, udviklet af Anita Mac, baseret på forandringsteori og scenarioforskning. Vores tidlige blog-master, Camilla Simonsen, har også i denne omgang haft en rolle – hun har været medhjælper i udviklingen af metoden og i at arrangere fagsessionen med Mellemfolkeligt Samvirke.

Det specifikke formål på dagen var at bruge metoden til at identificere, hvad Mellemfolkeligt Samvirkes frivillige er drevet af, og hvordan disse kan fastholdes. Mellemfolkeligt Samvirke har bl.a. et ønske om at blive ”mere bevægelse og mindre klub”, og har derfor behov for at favne bredere. I metoden blev der fokuseret på, hvilke tendenser i det frivillige arbejde, der kan identificeres, og hvordan kan Mellemfolkeligt Samvirke appellerer til de frivillige. Der blev blandt andet udviklet ”persona’er” som metaforer for forskellige former for drivkræfter og trends.

 

Sensemaking under kaos

Anita Mac indledte fagsessionen ved at redegøre for en velkendt problemstilling med at der altid er en kløft mellem strategi og praksis. For organisationer såvel som foreninger er det derfor centralt at reflektere over og handle på en strategi efter organisationens aktuelle situation og forhold.

Deltagerne blev også præsenterede for kompleksitetsparadigmet, der peger på, at man må forvente brud og ændringer i rationaler. Begreber som sensemaking og sensegiving, blev også nævnt tidligt i hendes oplæg.

”Vi har hele tiden brug for at skabe mening, og det kan være et forslidt ord, fordi vi hele tiden spørger hinanden, giver det mening – giver det mening? Men det har en dyb betydning, at vi for alvor har tilegnet os den strategi, som organisationen arbejder efter”, forklarede Anita Mac. Men for at udvikle mening er det også nødvendigt at have viden om muligheder og begrænsninger i et fremtidsorienteret perspektiv, det vil sige at undersøge, hvilke tendenser og drivkræfter man kan forvente er vilkår for strategien.

Under oplægget blev der fremvist en model, der er lavet på baggrund af Ralph Staceys kaosteori, og Anita Mac forklarede sammenhængen mellem kaos, enighed og klarhed på en strategiproces. Den bærende metode var imidlertid den tilpassede scenariomodel, der analyserer tendenser og drivkræfter, relevant for den strategiske indsats.

Model af Kaosteorien af Ralph Stacey

Model, der viser en proces i kompleksitetsparadigmet. Lavet af Anita Mac og Sabine Madsen på baggrund af Ralph Staceys kaosteori.

Deltagerne spidsede ører, skrev noter over Anita Macs oplæg og var også opmærksomme, da hun udtrykte sin holdning til, når en organisation er på grænsen til kaos:

”Det kan være et meget sundt sted at være, fordi det er dér, hvor man får stillet nogle spørgsmål, og kommer i clinch med nogle problemer, som organisationen virkelig har.”

 

Aktivitet i fagsession-diskussioner

Efter deltagerne var blevet præsenterede for den teoretiske baggrund, blev de trinvist vejledt i at arbejde med scenariemetoden. Her gennemgik deltagerne en række emner til temaet: At fastholde og udvikle de unge frivilliges engagement i Mellemfolkeligt Samvirke.

Deltagerne analyserede gruppevis forskellige scenarier for frivilligarbejdet og -engagementet i Mellemfolkeligt Samvirke ud fra de tre identificerede personaer, hvorefter deres bud blev italesat ved en kollektiv diskussion. Der var ingen tvivl om, at deltagerne var engagerede, for de havde mange gode spørgsmål i forhold til deres sag, og var aktive under diskussionerne.

Ved fagsessionens afslutning blev der bl.a. givet udtryk for at deltagerne kunne tænke sig, at arrangørerne havde afsat mere tid til fagsessionen. De virkede glade for Anita Macs besøg, og det er forhåbentlig heller ikke sidste gang, at vi har et samarbejde med Mellemfolkeligt Samvirke.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *