RUCs Experience Lab på Københavns Zoo

Af Roligen T. Thirstup

DHT-forskeren Troels Andreasen var, i regi af NICE-forum, på besøg i Københavns Zoo den 25. februar. RUCs relation til NICE er gennem ISO-gruppen ved Jens Friis Jensen og Flemming Sørensen.

Troels Andreasen deltog i arrangementet på Københavns Zoo blandt andet for at fortælle om RUCs Experience Lab, hvis fokus er at udvikle og skabe nye oplevelsesformer. Forskerne der er tilknyttet Experience Lab bestræber sig dog på at opnå disse gennem et eksperimentel tilgang og trækker på viden fra forskellige fagområder.

For at skabe en oplevelse gør forskerne blandt andet brug af multi-sensoriske, immersive og interaktive 3D installationer. Et eksempel på en af Experience Labs spændende installationer er Oplevelsescylinderen, der med 360 graders lærred omgiver publikummet og skaber en interaktiv digital oplevelse.

Nedenfor ses en illustration af Oplevelsescylinderen på RUCs Experience Lab.

Illustration af Oplevelsescylinderen

Illustration af Oplevelsescylinderen.                                           Kilde: experiencelab.ruc.dk

Lektor Troels Andreasen indviede de fremmødte i Københavns Zoo i nogle af de basale principper bag interaktiv digital formidling. Han forklarede at digital interaktion ganske enkelt er en vekselvirkning mellem en bruger og et system. Det foregår ved at en bruger giver input til et system, hvor systemet derefter giver brugeren en form for feedback. Et digitalt system som Oplevelsescylinderen er derfor udstyret med censorer som opfanger en brugers bevægelser og gestikulationer. For at skabe indlevelse hos brugeren bliver der gjort brug af lyd, lys, projektorer, røg, dufte og vindmaskiner. På den måde gøres formidling af viden mere aktiv og sansende for en bruger.

Publikummet i Oplevelsescylinderen vil få mulighed for at opleve visualiseringer i 3D, og forskerne har sågar udviklet lydkilderne således at lyd-transmissionen følger individuelle brugere.

 

Fra Havhingsten til Marinarkæologisk Eksperimentarium

Det første projekt som et publikum kunne opleve interaktivt i Oplevelsescylinderen var Vikingeskibet, Havhingsten, rejse fra Roskilde til Dublin og fra Dublin til Roskilde.

Troels Andreasen fortalte også de interesserede tilhørere i Københavns Zoo, at han sammen med Michael Haldrup fra Performance Design på RUC samt en gruppe andre forskere arbejder på et Marinarkæologisk projekt på Oplevelsescylinderen. Målsætningen er at give publikummet en undervandsoplevelse, og de vil derfor i fremtiden kunne opleve undervandsoptagelser og undervandslyde i Oplevelsescylinderen.

Nedenfor er et illustration af et Marinarkæologisk Eksperimentarium renderet af Vikingeskibsmuseet.

En redering af et Marinarkæologisk Experimentarium Kilde: Vikingeskibsmuseet

En rendering af et Marinarkæologisk Experimentarium
Kilde: Vikingeskibsmuseet

 

 

*Relaterede artikler

Redesigning exhibition spaces

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *