Velkommen til vores seneste DHT-medlemmer

Af Roligen T. Thirstrup

Vi byder velkommen til alle de medlemmer, der er indtrådt i Designing Human Technologies regi siden vores sidste velkomstnote. Blandt medlemmerne, som vi har fået lov at introducere på bloggen, er ph.d.-studerende Umesh Chandar Sharma fra Brugerdreven IT Innovation, og adjunkt Ulrik Schmidt fra Performance Design.

 

Profile picture of Umesh Sharma

Umesh C. Sharma

Umesh C. Sharma forskningsinteresser er forbedring af IT-organisationer såvel som for klienter og leverandører, med et særligt fokus på projektledelse af IT og metoderne hertil. Realiseringen af forretningsmæssige gevinster ved hjælp af IT-teknologier er forbundet med store udfordringer. Det er også motivationen for at Umesh C. Sharma for tiden beskæftiger sig med at afprøve forskellige metodiske tilgange for at forbedre slutresultaterne af IT-projekter. Umesh C. Sharma har høje ambitioner, og fortæller følgende om sin rolle i DHT, “I aim to be contributor to research with direct practical implication on the industry.”

 

Profile picture of Ulrik Schmidt

Ulrik Schmidt

Ulrik Schmidt har en lang række publikationer bag sig, heri blandt bogen Det ambiente, og beskæftiger sig i øjeblikket med blandt andet miljøbegrebet i en designmæssig kontekst. Ifølge Ulrik Schmidt er der forskellige typer af miljøer, og han anskuer miljøbegrebet ud fra dimensionerne atmosfære, økologi og ambiente omgivelser som designs af forskellige rumlige sanseoplevelser. Mere generelt arbejder Ulrik Schmidt med rum og design med særlig fokus på medier, såsom lyd, video, billeder i relation til skabelse af interaktion mellem mennesker og miljø. I kraft af at det danske samfund efterhånden er blevet mere digitaliseret, åbnes der flere muligheder for spredning og integration af digitale enheder i omgivelserne fx i offentlige rum. I forhold til DHT er Ulrik Schmidt derfor interesseret i den udvikling af miljøet, hvor omgivelserne bliver betragtet som en form for interface, som mennesker interagerer med. Den seneste videnskabelige artikel Ulrik Schmidt har skrevet handler om arkitektur, urbane rum som hyperdynamiske, og kan findes under titlen The SocioAesthetics of Being Surrounded: Ambient Sociality and Contemporary Movement-Space.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *