Richard L. Baskervilles tiltrædelsesforelæsning

2014-09-12-baskerville

af Camilla Simonsen
Professor ved Georgia State University, Richard L. Baskerville, bliver ved RUCs årsfest 2014 udnævnt til æresdoktor på baggrund af en indstilling fra CBIT, deriblandt satsningsområdet Designing Human Technologies. I den anledning holder han en tiltrædelsesforelæsning den 19. september kl. 10-11.30 i lokale 42-2.37 med titlen “Design Ethnography and Information Systems“.

I sin tiltrædelsesforelæsning vil Richard L. Baskerville blandt andet tale om informationssystemer og sociale strukturer vedrørende design af teknologi, og der vil være velkomst ved institutleder på CBIT Lene Palsbro. Efter forelæsninger er CBIT vært ved en reception.

Richard L. Baskerville er en meget respekteret international designorienteret forsker og har i mange år arbejdet med blandt andet DHT-forsker Jan Pries Heje. Han har besøgt RUC mange gange, og har blandt andet også afholdt et af satsningsområdet Designing Human Technologies’ ph.d.-kurser på RUC. Richard L. Baskerville har også været med som fast medlem underviserstaben på vores DHT ph.d.-seminarer. Vi glæder os meget til tiltrædelsesforelæsningen, og alle er velkomne til at deltage!

Abstractet af tiltrædelsesforelæsningen kan læses her:

Design Ethnography and Information Systems
Until recently most ethnographic research in information systems has been based on the traditional anthropological model of ethnography. In this traditional model of ethnography one of the most important data gathering techniques is participant observation.

The ethnographer observes and participates, but does not actively seek to change the situation. In recent years, however, a new type of ethnographic research has emerged – a new form of design ethnography for anthropological purposes. In design ethnography the researcher goes beyond observation and actively engages with people in the field as they change their environment.

It is a new form of engaged scholarship in which the researcher discovers new knowledge by creating an interactive experience with the social, cultural and physical aspects of the setting under study. For information systems, it opens new ways to study how the design of technology interacts with social structures and culture in enacting a collectively adaptive system.
*Læs mere om Richard L. Baskerville  på Georgia State Universitys hjemmeside

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *