Computability in Europe – Language, Life, Limits

2014-08-26-Henning Christiansen konference

Billede fra Henning Christiansens præsentation med tekst fra en af slidesene. Foto: Leonor Becerra-Bonache

af Henning Christiansen
Professor og DHT-forsker Henning Christiansen, CBIT, deltog i konferencen Computability In Europe med undertitlen “Language, Life, Limits”, som fandt sted i Budapest, 23-17. juni 2014. Som titlen antyder, drejer det sig om begrebet beregnelighed, som det dukker op og/eller er relevant i mange af livets aspekter. Man kan sige, at konferencen havde et spektrum, der gik fra formalistisk-teoretiske studier af modeller for beregnelighed i forskellige sammenhænge i den ene ende og til praktiske metoder til beregninger i den anden.

Hennings indlæg hører nærmest hjemme i den sidste afdeling: »Constraint Logic Programming for Resolution of Relative Time Expressions«. Konteksten er tekstanalyse, og specielt tekst hvor der indgår tidsudtryk, »i går«, »tre år senere«, »i den seneste tid«, »det år, de sendte den første raket til månen«,  »i halvfemserne«, osv.

Den artikel, Henning Christiansen præsenterede fra på konferencen, kan læses her: ”Constraint Logic Programming for Resolution of Relative Time Expressions

Absolutte tidspunkter og Constraint Logic Programming
Nogle gange indeholder en tekst absolutte tidspunkter, man kan koble de relative eller indirekte tidspunkter op på – og de står måske ikke først i teksten; de kan også stå til sidst. I andre tilfælde refereres der måske til historiske begivenheder, som man med held kan finde i sin database. Opgaven er så, så vidt det er muligt, at omsætte sådanne tidsudtryk til absolutte tidspunkter eller perioder.

Henning præsenterede en model baseret på »Constraint Logic Programming«, som kan beregne sådanne udtryk også når der kun er partiel information, så hvis f.eks. året mangler (men ender på 3), kan man godt finde ud af, at 10 dage efter 25. februar er 7. marts i samme år.

Læs også
Om begrebet beregnelighed på Wikipedia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *