Solrigt netværksmøde i NDRO

2014-06-06-foto 4

af Camilla Simonsen

Netværk for Design af Robust Organisationsforandring har holdt sit tredje netværksmøde. Mødet omhandlede temaet ”robust organisationsforandring gennem oversættelse af styringsteknologier?”, og foregik delvis ude i det dejlige forårsvejr.

Læs en introduktion til temaet her: NDRO netværksmøde 3: Intro

Robusthed gennem oversættelse
Søren Obed Madsen fra CBS holdt oplægget ”Oversættelse og styringsværktøjer – Med strategier som eksempel”. Han satte fokus på, hvordan strategier og andre styringsteknologier spiller en stor rolle for udviklingen af virksomheder.

Strategier forstås dog ofte anderledes af modtagerne – fx mellemledere og medarbejdere – end det som afsenderne havde som intention. Dette får konsekvenser for den måde, hvorpå modtagerne praktiserer strategier og styringsteknologier på.

Der sker altså altid en oversættelse. Men denne oversættelse har meget lidt opmærksomhed, hvilket kan skabe store udfordringer.

2014-06-06-cartoon

”Oversættelse af Styringsteknologier” – illustration brugt på netværksmøde 3 i NDRO i Søren Obeds oplæg.

Socialpolitik, implementering og oversættelse
På mødet kom netværkets deltagere også ind på hvilken rolle implementering og oversættelse spiller, når socialpolitisk viden skal virkeliggøres. Charlotte Holmer Kaufmanas, sekretariatsleder i Sekretariatet for socialøkonomiske virksomheder under Socialstyrelsen holdt oplægget ”Implementering og oversættelse – En ny socialpolitisk dagsorden”.

Formålet med Charlotte Holmer Kaufmanas’ oplæg var at ”idrage til en vidensbaseret socialpolitik, der medvirker til effektive sociale ydelser til gavn for borgerne”. Det står på første side af præsentationen til oplægget, der kan ses som pdf her: Charlotte Holmer Kaufmanas’ oplæg

Produktiv refleksion
Efter de forskellige oplæg var der tid til, at deltagerne i netværket kunne tænke over de begreber og ideer, der var blevet præsenteret.

Dagen afsluttedes med refleksion over, hvad oversættelse betyder for design af robust organisationsforandring”, fortæller direktør i Læringsdrevet Innovation Steen Elsborg, og fortsætter: ”Det handlede om oversættelse i vores eget arbejdsliv og generelt. Det var tankevækkende – og det var produktivt”.

Netværket arbejder nu videre med de mange bud, der blev diskuteret, og de tages op på det kommende netværksmøde den 21. august, hvor diskussionerne fortsætter under titlen: “Implementering af koncepter! – hvordan ser det bl.a. ud i sundhedssektoren?”

Læs mere om netværksmødet her: NDRO: Oversættelse af styringsteknologier

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *