NDRO – Appetizer Video 4

Appetizer video 4 billede

af Camilla Simonsen
Netværk for Design af Robust Organisationsforandring har fået lavet fire korte appetizer-videoer omkring netværkets formål og virke.

Se den fjerde af de fire videoer her: NDRO Appetizer IIII

I videoen spørger vi Charlotte H. Kaufmanas, der er sekretariatsleder i en offentlig styrelse, Linda Wermouth, der er assisterende distriktsleder i en kommune og Frank Iversen, der er leder i en stor IT virksomhed, hvad det er, vores netværk kan.

Videndeling og nye perspektiver
Charlotte H. Kaufmanas fortæller, at hun lægger meget vægt på videndelingen i netværket.

Selvfølgelig det at lytte til oplæggene, men også den efterfølgende refleksion over det, vi har hørt, sat i forbindelse med den viden og praksis-erfaring, vi selv har,” siger hun og fortsætter: ”mange af os er jo midt i livet og har gjort nogle gode erfaringer i vores arbejde”.

Linda Wermouth er enig i, at det at lytte til hinanden er en af de vigtige ting, netværket kan: “Det, jeg holder særlig meget af, det er at meningsudveksle og meningsdele,” siger hun.

Vi skubber til hinanden
Videndelingen i netværket bliver styrket af de mange forskellige baggrunde og fagligheder, netværkets deltagere har, siger Charlotte H. Kaufmanas:

Det er jo så vidt forskellige steder, de her praktikere kommer fra. Der har været nogle fra teaterverdenen og fra sundhedsområdet og fra ingeniørverdenen, så vi kommer med mange forskellige perspektiver”.

Frank Iversen forklarer, at ”guldet ligger begravet” i at deltagerne i netværket skubber hinanden i en fagligt givende retning, og afslutter sin kommentar i videoen med en tanke på netværkets fremtid: ”Vi har et netværk med potentiale, og jeg ser frem til at komme her næste gang!

Se også
* NDRO – Appetizer Video 3
* NDRO – Appetizer Video 2
* NDRO – Appetizer Video 1
Læs mere om NDRO og se eller gense vores introduktionsvideo her (tekst og video er på engelsk): Network for Design of Organizational Change

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *