Tvangsdigitalisering på HUMTEK

IMG_9601

Foto: Pernille Vesterled

af Camilla Simonsen
DHT forsker Jesper B. Berger afholdt sidste fredag en forelæsning på HUMTEK om design og konstruktion, hvor han fortalte om sin forskning omkring den offentlige digitalisering. For at simulere den digitalisering, vi har herhjemme, havde han arrangeret det sådan, at de studerende kun havde adgang til forelæsningen ved at forevise deres NemID nøglekort og bekræfte, at de havde tilmeldt sig digital post.

Efter aftale med Roskilde Kommune stillede nogle folk derfra op til forelæsningen med et rejsehold, der oprettede NemID og digital post for de studerende. De studerende fik også klistermærker til at sætte på tøjet af rejseholdet, så man kunne se, at de havde levet op til (tvangs-) digitaliseringen som gode danske borgere.

De studerende tog emnet alvorligt og virkede meget interesserede i det. Som forberedelse var de blevet bedt om at sende en digital post og prøve kræfter med mindst en selvbetjeningsløsning, og så havde de modtaget et kort spørgeskema, de skulle udfylde omkring deres af brug af det digitale offentlige.

Mandlige studerende synes tvang er okay
Spørgeskemaundersøgelsen blandt de studerende viste blandt andet, at blandt dem, som svarede på det korte skema, syntes de unge mænd, at det var helt i orden med tvang, og at de generelt var mere digitale, end de kvindelige studerende var.

2014-05-02-tvang til digital selvbetjening

En oversigt over, hvad de studerende svarede til spørgsmålet ”Det er en god idé at reducere de offentlig udgifter ved at tvinge borgere til at bruge digitale selvbetjeningsløsninger?” opdelt efter køn fra statistikken, der blev lavet op til forelæsningen sidste fredag. Kilde: Jesper B. Berger.

Det fremgik dog også af spørgeskemaresultaterne, at der på trods af engagementet i emnet på forelæsningsdagen var hele 90-94 % af de studerende, der ikke havde forberedt sig, inden de mødte op.

Studerende var oprørte over niveauet
Som en del af forelæsningsarrangementet tog de studerende på dagen noter omkring deres oplevelser med brug af en række af de offentlige digitalløsninger. Generelt var de oprørte over, hvor dårligt systemerne fungerede.

Mens en række af de deltagende studerende forsøgte sig med forskellige digitale løsninger i det offentlige system, tog de referater af deres oplevelser. De udførte øvelserne sådan, at en var forsøgsperson, en spurgte, hvad han oplevede og tænkte imens, og den sidste skrev referat. Til sidst fremlagde de studerende for hinanden.

Af referaterne kan man blandt andet læse, at det ikke lykkedes for den studerende Jeppe at melde sin flytning til juni ind i systemet, at den studerende Maria måtte slå sig til tåls med en uvished om, om hun i den nærmeste fremtid vil modtage en udskrift af sin straffeattest med posten, og at studerende Christopher syntes, at digital post-systemet fungerer ret dårligt. Fælles for de studerende var, at de udviste en del frustration og usikkerhed under forsøgene. En let redigeret version af tre af de studerendes noter fra det digitale forsøg kan læses her:

*Jeppe – Digital flytning og lægeskift
*Christopher – Oprettelse af digital post
*Maria – Søgen efter straffeattest

Hurtige fakta om de studerendes brug af det digitale offentlige
*70 % af dem havde NemID
*67 % havde e-Boks
*51 % havde en digital postkasse på borger.dk
*33 % af dem havde læst digital post fra myndighederne på borger.dk
*6 % havde besvaret digital post fra myndigheder på borger.dk
*10 % havde sendt digital post fra borger.dk til myndigheder.
Kilde: Spørgeskemaundersøgelse /Jesper B. Berger

 

 

Se billeder fra digitaliseringsforelæsningen på HUMTEK sidste fredag her


Fotos: Pernille Vesterled

Læs eller genlæs også:
*Digital kommunikation i det offentlige: Svar og svartider
*Digitalt post-kaos – anden del
*Bjarne Corydon undskylder Digital Post-kaos
*Forsker advarer mod Digital Post – du får aldrig svar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *