Nyt fælles mål for DHT

dht_dht
af Jesper Simonsen

Kære deltagere i satsningsområdet ‘Designing Human Technologies’
Der indkaldes hermed til et seminar for alle deltagere:
– onsdag d. 4. juni kl. 14-16 i teorilokal 43-2.29

Temaet for seminaret er: Et nyt fælles mål for satsningsområdet?
Vi har efterhånden levet op til stort set alle de mål vi satte os for satsningsområdet i vores oprindelige plan og beskrivelse.

Jeg vil derfor gerne foreslå et nyt fælles mål for satsningsområdet: At vi kollektivt og koordineret arbejder mod at etablere et teorigundlag for et design-orienteret hovedområde.

Seminarets formål er at introducere til dette mål og HØRE OM I VIL VÆRE MED TIL DET!
Et nyt fælles mål – som er mere konkret end vores nuværende – er en betingelse for at kunne lave en større forskningsansøgning, fx en ansøgning til Grundforskningsfonden, som inkluderer en store gruppe af satsningsområdets medlemmer.

Jeg har, sammen med Morten Hertzum, Jørgen Lerche Nielsen og Søren Riis, formuleret forslaget til nyt mål, blandt andet i et lille abstract på 300 ord, der er indsendt til DASTS 2014: Theorizing Design of ‘Human Technologies’

Oplægget skitserer et ‘framework’ som ikke skal tolkes som et bud på en teori om ‘Design og Human Technologies’ – men som et allerførste bud på en slags ‘koordinationsmekanisme’ vi kan tage udgangspunkt i for sammen at koordinere en fælles indsats mod at etablere et teorigundlag for et design-orienteret hovedområde på RUC og andre universiteter i Danmark og udlandet.

Jeg håber I vil finde interesse i at læse oplægget og ser frem til at fremlægge og diskutere det og høre om jeres evt. interesse og engagement i det.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *