Lidt om bilbeskatning og motorveje

2014-04-04-bil - morguefile.com

Billede: Morguefile.com

af Camilla Simonsen
En ny rapport fra den grønne tænketank CONCITO peger på et behov for en snarlig omlægning af bilbeskatningen – helst i form af et globalt eller i det mindste europæisk lovsamarbejde.

Rapporten kommer kort efter, at vores DHT forsker Per Homann Jespersen, Dansk Elbil Alliance, CONCITO, Det Økologiske Råd og Partnerskabet for brint og brændselsceller i en fælles henvendelse til skatteminister Morten Østergaard har understreget behovet for en snarlig omlægning af bilbeskatningen.

CONCITO-rapporten konkluderer blandt andet, at ”en ensartet global eller europæisk CO2-skat vil være en omkostningseffektiv mekanisme til at reducere drivhusgasudledningerne, bl.a. fordi den vil drive en klimavenlig teknologiudvikling”.

Landbrugsproduktion og personbiler påvirkes
Problemerne ved at lave en ensartet dansk politik omkring CO2-priser er mange, ifølge rapporten:
en ensartet dansk CO2-pris (vil) true store dele af den danske landbrugsproduktion samt indebære markant lavere afgifter på personbiler med kraftig stigning i antal biler til følge”.

Rapporten indeholder en række forslag til, hvordan danske skatter og afgifter indenfor energi-, transport- og landbrugsområdet kan bidrage til at reducere de danske drivhusgasudledninger.

Hele rapporten fra CONCITO kan læses her: Skatter og afgifter som instrument i klimapolitikken

Motorveje omfordeler vækst
Bilbeskatningen er ikke det eneste i dansk trafik, Per Homann Jespersen sætter spørgsmål ved. I februar skrev han en artikel til Altinget.dk med titlen ”Usikkert om motorveje giver vækst” på baggrund af transportminister Magnus Heunickes udtalelse i Berlingske om, at motorveje netop skaber vækst.

Per Homann Jespersens pointe i denne forbindelse er, at det kan gå begge veje med udviklingen i forbindelse med etablering af nye motorveje.

I stedet for at tænke motorveje som vækstmotorer skal man primært tænke dem som omfordelere af væksten,” skriver han.

Artiklen på Altinget.dk kan læses i sin fulde længde her: ”Usikkert om motorveje giver vækst

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *