Imod social opdeling i de danske byer

bolig og byggeri - Nyhavn - Joannes Jansson - norden.org

Boliger i Nyhavn – nok ikke det billigste kvarter at bo i. Foto: Joannes Jansson – norden.org

af Camilla Simonsen
DHT forsker Martin Severin Frandsen, har været med til at udarbejde en netop offentliggjort rapport fra tænketanken Byen 2025 under Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

Rapporten hedder ”Fællesskaber i forandring”, og indeholder blandt andet 13 forslag, der skal modvirke, at danske byer bliver mere socialt opdelt. Sidste onsdag overrakte tænketanken rapporten til By- og boligminister Carsten Hansen.

Øget segregering i de danske byområder
Rapporten er blandt andet lavet på baggrund af en analyse af segregering, det vil sige befolkningsopdelingen i økonomiske, sociale og etniske grupper i de fire største danske byområder i Danmark: Hovedstadsområdet, Odense, Århus og Aalborg.

Tænketanken skriver blandt andet, at ”i årene fra 1985 til 2007 observeres der i alle fire byer en øget segregering blandt henholdsvis lavindkomstgrupper og højindkomstgrupper. Hovedstadsområdet er mest markant med hensyn til segregering blandt højindkomstgrupper”.

Politiken har i anledning af rapportens analyse lavet en grafik over de forskellige indkomstgrupper i de fire byområder, der kan ses her: Grafik: Se, om du bor i rigmandsghetto eller fattigmandskvarter 

Forslag fra rapporten:
Blandt de 13 forslag i rapporten er blandt andet
*At borgere skal inddrages og høres tidligere end nu, når der laves kvarterløft
*At skabe en ny fællesskabsorienteret boligform, som bygger videre på andelsboligtanken
*At kommunerne skal kunne sælge jord under markedspris for at sikre opførelse af billige boliger
*At tillade, at tomme bygninger bruges til brugerdrevne eksperimenter, virksomhedsdannelser, innovationer og arbejdsfællesskaber
*At give kommuner mulighed for at stille krav til ejerform på nybyggeri
*At forpligte alle kommuner i storbyregioner til, at en væsentlig del skal være billige boliger i nybyggeri og at inddrage borgerne via nye digitale løsninger, hvor man især kan nå ud til unge

Hele rapporten kan læses her: FÆLLESSKABER I FORANDRING 

Læs også

* De største danske byer får flere ghettoer for rige og fattige

* Danske byer må ikke blive yderligere opdelte

*Tænketank vil stoppe rigmandsghettoer 

*København forsøger at komme rigmandsghettoer til livs 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *