Møde om Workspace Design

2014.03.20.2

Arbejdsliv er mange ting. Her Fiskhallen i Stavanger. Foto: Johannes Jansson – norden.org

af Camilla Simonsen
Tidsskrift for Arbejdsliv (Center for Studier i Arbejdsliv) og Selskab for Arbejdsmiljø (SAM) under Ingeniørforeningen, IDA, arrangerer på torsdag et møde om arbejdsmiljøhensyn i projektering og planlægning af nye arbejdspladser.

Kom og hør om forskning i den progressive tværfaglige udvikling indenfor design af arbejdsrum” skriver IDA i deres opslag for arrangementet, der kan ses sammen med mødets program her:

IDA: Workspace Design-arrangement

Kunne dette have interesse for jer, der er interesserede i Designing Human Technologies? Der er tilmeldingsfrist på mandag!


IDA skriver om mødet:

Workspace design beskæftiger sig i bred forstand med tilblivelse og udformning af vores arbejdspladser. Begrebet workspace (arbejdsrum) kan forstås som den dynamiske sammenhæng mellem arbejdspladsens fysiske udformning, de teknologier der bruges i arbejdet og den organisation arbejdet er indlejret i. Disse elementer påvirker gensidigt hinanden og det er derfor en kompleks opgave at designe et arbejdsrum, som understøtter givne mål i en organisation, herunder at fremme et godt arbejdsmiljø for de fremtidige medarbejdere.

Mødet sætter fokus på at samle op på de erfaringer, der er gjort de senere år med en workspace design tilgang. Hvilke metoder og fremgangsmåder bliver brugt? Med hvilke resultater? Hvordan kan man iscenesætte møder mellem designere og medarbejdere? Hvad skal der til for at sætte arbejdsmiljø på dagsordenen? Hvilken rolle kan arbejdsmiljøprofessionelle spille?

Marianne Våland og Susse Georg vil fortælle om et forløb med at involvere medarbejderne i et samtidigt design af et nyt rådhus og en ny organisation i kommunen. Christina Lundsgaard præsenterer en ny værktøjskasse til brugerinvolvering i byggeprojekter. Mødedeltagerne vil derefter få rig lejlighed til at udforske værktøjskassens indhold og anvendelsesmuligheder.

Professor og arkitekt Peter Fröst fra Sverige vil fortælle om svenske erfaringer med en workspace design tilgang. Susanne Flagstad slutter af med at perspektivere dagens indlæg set fra en arbejdsmiljørådgivers synspunkt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *