En bærbar per barn – udvikling eller ren forvirring?

One Laptop Per Child

Kan tablets og laptops uddanne og udvikle fattige børn?

Der er de senere år opstået en serie initiativer, der bruger informationsteknologi til at skabe social såvel som økonomisk udvikling blandt verdens fattige. Et af de mest berømte initiativer er det amerikanske One Laptop per Child (OLPC), der har formidlet hundrede tusinder af bærbare computere til børn i fattige omgivelser.

Ph.d.-forsvar om IT, uddannelse og udvikling
Torsdag d. 27. februar forsvarer Lars Bo Andersen fra Institut for Æstetik og Kommunikation på Århus Universitet sin ph.d.-afhandling: “A travelogue of 100 laptops – Investigating Development, Actor-Network Theory & One Laptop per Child”.

Afhandlingen sætter OLPC i en historisk kontekst, den beskriver teorierne og kontroverserne bag OLPC, og analyserer et konkret OLPC projekt på en skole i Nigeria.

Ved hjælp af etnografiske metoder afdækkes det i ph.d.-projektet, hvordan computerne fra OLPC ikke virker som forventet, og hvordan de ikke beriger læringen som forudset, men hvordan de alligevel lykkes med at tiltrække støtte og opmærksomhed.

Modstridende forventninger gør det svært
Konkret beskrives det, hvordan de Nigerianske børn og lærere, de deltagende udviklingskonsulenter og forskerne fra OLPC alle forventer noget forskelligt (og ofte modstridende) af computeren, og hvordan en serie af forhandlinger er nødvendige før computerne kan opnå eksistensberettigelse på skolen.

Afhandlingen er baseret på flerstedet kvalitativt feltarbejde og aktør-netværks teori, og undersøger temaer såsom IT og læring, empowerment, inklusion, teknologisk agens, udvikling og post-kolonialisme.

*Hele ph.d.-afhandlingen ligger online som pdf her: A travelogue of 100 laptops 
*Forsvaret finder sted kl. 13:00 – 16:00 på Aarhus Universitet, bygning 5794, auditorium 118, Aabogade 40, 8200 Aarhus N.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *