Robuste forandringsprocesser? Netværksmøde 2 i NDRO

netværksmøde 2 - beskåret

Andet netværksmøde i Netværk for Design af Robust Organisationsforandring holdes den 7. februar 2014 på RUC, lokale 04.06. På dagen udforsker vi robuste organisationsforandringer gennem social kapital og relationel koordinering – og hilser på 7 nye medlemmer i vores netværk!

Se programmet for netværksmøde 2

TILMELD DIG HER . Vælg ’Tilmelding til møde 2. Robuste Forandringsprocesser med relationel koordinering og social kapital’ senest den 30. januar.

Du skal være tilmeldt netværket for at kunne deltage. Du kan læse mere om netværket og tilmelde dig her.

Ydelser, produkter og services skabes i dag i stadig mere komplekse netværk af relationer. Kommunikation, koordinering og evnen til at samarbejde er blevet kritiske faktorer. Udfordringerne ses blandt andet som konsekvens af:

  • Projektorganisering og netværkssamfundet øger mængden af relationer der forbinder deltagere i realiseringen af projekter,
  • Specialisering og professionalisering er med til at skabe øget kvalitet i viden, men øger samtidig behovet for koordinering mellem fagprofessionelle, fx inden for hospitalsområdet,
  • Værdikæder går på tværs af virksomheder,
  • Virksomheder vokser, produkter og arbejdsgange bliver mere komplekse. Medarbejdere skal i højere grad se egen rolle i relation til andre positioner og roller i den store værdikæde

’Relationel koordinering’ og ’Social kapital’ er begreber, som adresserer disse udfordringer. På dagen inviterer vi til en fælles udforskning af begreberne med særlig henblik på at forstå Hvad, Hvordan og Hvorfor:

  • Hvad mener vi egentlig, når vi taler om relationel koordinering og social kapital? Hvad er det der gemmer sig bag disse begreber?
  • Hvordan gør virksomheder og arbejdspladser når de tilstræber at praktisere relationel koordinering og skabe social kapital? Hvordan er det, at disse fænomener vokser ud af konkrete praksisser?
  • Hvorfor er social kapital og relationel koordinering på dagsordenen? Er det noget i tiden? Byder de på noget særligt? Skaber de en hensigtsmæssig retning?

Vi vil på netværksmødet udforske om – og i givet fald hvordan – det er muligt at designe relationel koordinering og social kapital: Hvilke metoder styrker relationel koordinering og social kapital – og hvilke udfordringer ligger der i at realisere metoderne? Hvordan ser det ud i forskellige typer af organisationer og hvad betyder det for praktisering af metoder der skal bidrage til øget relationel koordinering og social kapital?

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *