KONFERENCE: Digitalt UDENFOR

projekt udenfor

Projekt UDENFOR inviterer til konference om udsatte og hjemløse borgeres brug af IT Onsdag d. 19. marts 2014 kl. 9:30 – 15:45 i Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C. På konferencen kan du bl.a. høre om udrulningen af de fællesoffentlige digitale løsninger. Du kan også høre om digitaliseringens konsekvenser for borgere på kanten af samfundet, og så vil vi præsentere dig for igangværende projekter, der tager sigte på at støtte udsatte og hjemløse til at bruge de digitale værktøjer.

Vi tilbyder også en lang række workshops, som bl.a. ser nærmere på forskellige brugeres erfaringer med IT, krav til fremtidens borgerservicemedarbejdere på IT-området, praktiske og pædagogiske værktøjer til mødet med udsatte brugere, udsatte borgeres retssikkerhed og flere endnu.

Det koster 700 kr. at deltage i konferencen, og du tilmelder dig på vores hjemmeside her.

Projekt UDENFOR har reserveret 10 fripladser til støtte for udsatte og hjemløse brugeres deltagelse i konferencen. Kontakt Jane Laustsen på jl@udenfor.dk eller telefon 6155 7156, hvis du ønsker at benytte denne mulighed.

Hvis du har spørgsmål til konferencen eller du har brug for hjælp til at tilmelde dig, er du velkommen til at kontakte Anne Kirkegaard på aki@udenfor.dk eller telefon 2720 3206.

Sidste frist for tilmelding til konferencen er mandag d. 10. marts 2014.

Vel mødt til en super-aktuel konference, hvor vi – traditionen tro – også vil tillade os at overraske dig!

Venlig hilsen Projekt UDENFOR

I det følgende ser du konferencens program, som du også kan finde som printvenlig pdf her.

 

 

Program

Konference ’Digitalt UDENFOR’ i Mødecenter Odense d. 19. marts 2014.

09:30 – 10:00 Indskrivning og morgenbuffet
10:00 – Åbning af konferencen ved projekt UDENFOR
10:15 – 10:45 ’Digitalisering – bidrag til myndiggørelse eller umyndiggørelse’? Ved Søren Skaarup, erhvervs-ph.d stipendiat på Syddansk Universitet. Enkelte spørgsmål fra salen er velkomne.
10:45 – 11:15 ’Digital kommunikation – fællesoffentlig strategi og udsatte grupper’. Ved Marianne Sørensen, kontorchef i Digitaliseringsstyrelsen. Enkelte spørgsmål fra salen er velkomne.
11:15 – 12:15 1. runde workshops
12:15 – 13:00 Frokost
13:00 – 13:30 ’Vi skal vel stadig tale sammen? – erfaringer fra et igangværende IT-projekt på gaden’. Ved Tabita Nyberg Petersen, gadeplansmedarbejder i projekt UDENFOR. Enkelte spørgsmål fra salen er velkomne.
13:30 – 14:30 2. runde workshops
14:30 – 15:00 Kaffepause
15:00 – 15:45 Afrunding v/ projekt UDENFOR: High-lights fra workshops Vi finder en vinder i navnekonkurrencen ’Fra alle os til alle jer’ Farvel og tak for i dag.

Workshops på konferencen ’Digitalt UDENFOR’ d. 19. marts 2014:

Workshop A: ’Unge udsatte og IT’. Ved Anne Kirkegaard og Tine Vesterbøg, begge cand.comm.
Anne Kirkegaard og Tine Vesterbøg har i 2013 skrevet universitetsspecialet ’På Kanten af et Digitalt Samfund’  i projekt UDENFOR.  I forbindelse med gennemførelse af specialet har Anne og Tine interviewet 10 hjemløse unge, og i workshoppen sætter vi fokus på de unges brug af IT; hvilke færdigheder har de, hvordan er deres adgang til IT, og hvilket engagement lægger de for dagen? Har deres brug af IT mon betydning for deres inklusion i normalsamfundet? I workshoppen inviterer vi til diskussion, vidensdeling og idéudvikling om muligheder og udfordringer ved brug af IT hos og med udsatte unge.

Workshop B: ’Fremtidens Borgerservice’. Ved Carina Nordberg Ludvigsen, læringskonsulent og Helene Lindberg, antropolog og projektmedarbejder.
Kom og gå i dialog omkring fremtidens borgerservice. Hør hvordan vi i Københavns Borgerservice arbejder med digitaliseringens muligheder – herunder NemID og Digital Post – og hør mere om de initiativer, som vi har iværksat for at hjælpe borgere på kanten af det digitale samfund. Hvilke ønsker har du selv til fremtidens borgerservice? På konferencen medbringer vi en af vore Borgerservice2GO-cykler, hvorfra vi bl.a. kan udstede NemID og tilbyde mulighed for at afprøve en række digitale platforme. Kom og se, hvordan det fungerer.

Workshop C: Digitaliseringens konsekvenser for udsatte borgeres retssikkerhed. Ved Line Barfod, advokat og medlem af bestyrelsen i Fonden projekt UDENFOR.
Hvordan sikrer vi bestemmelserne i Retssikkerhedslovens § 4 om inddragelse af borgeren i sagsbehandlingen, når kommunikationen mellem borger og det offentlige digitaliseres? Hvordan sikrer vi et godt samspil mellem borger og forvaltning? Og hvordan kan man behandle borgeren hensynsfuldt, når kommunikationen foregår digitalt? Hvad med retssikkerheden for de borgere, som på grund af komplekse psykiske eller sociale problemstillinger ikke får læst deres E-post? I denne workshop har vi først og fremmest opmærksomhed på udsatte borgeres retssikkerhed i det digitale Danmark.

Workshop D: Digitaliseret Borgerservice – barriere eller brækstang for fremtidens medarbejdere? Ved Johan Iversen, adjunkt og Jesper Hundebøl, lektor og ph.d., begge Institut for Ledelse og Forvaltning, Professionshøjskolen Metropol.
I denne workshop præsenterer vi de første erfaringer fra det igangværende projekt ’Digitaliseret Borgerservice’, som gennemføres i et samarbejde mellem Københavns Kommune og Professionshøjskolen Metropol. Nogle borgere såsom socialt udsatte og hjemløse vil få svært ved at benytte de digitale selvbetjeningsløsninger, og deres vanskeligheder stiller særlige krav til medarbejderne i fremtidens borgerservice. På hvilken måde er den teknologiske udvikling med til at forandre den klassiske medarbejderrolle, og hvilke kompetencekrav stiller det til medarbejderne? Hvordan hjælper og støtter borgerservicemedarbejderen bedst de udsatte borgere i kommunikationen med det offentlige?

Workshop E: Brugererfaringer og –holdninger til digitale løsninger. Ved speciallærer Kurt Nielsen fra CSV Odense-Vestfyn-Brangstrup.
I denne workshop vil vi præsentere og debattere erfaringer med hjælp og støtte til brugere, der ønsker at benytte digitale løsninger. Hvad er det især, brugerne ønsker hjælp til, og hvad motiverer dem? Hvad fungerer bedst: Sidemandsoplæring eller holdundervisning? Hvor ser vi de største udfordringer? Hvordan fungerer samarbejdet mellem underviser og brugere? Hvad betyder underviserens baggrund og erfaring for deltagernes udbytte af undervisningen? Hvordan støtter vi bedst brugerne til selv at komme videre? Kom og del dine erfaringer på området med os – og hent inspiration til dine egne digitale udfordringer!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *