Røde højresving kan give bedre cyklister

cykel - johannes jansson - norden.org

Foto: Johannes Jansson – norden.org.

af Camilla Simonsen

I slutningen af november gav regeringen cyklister i to lyskryds i hovedstadsområdet lov til at foretage højresving, selvom der er rødt lys. Tilladelsen er en del af et projekt under Transportministeriet, der skal gøre det lettere for cyklisterne i de danske byer at komme rundt.

Gladsaxe Møllevej/Hillerødmotorvejen og Mørkhøjvej/Hillerødmotorvejen er to første forsøgskryds, hvor cyklisterne altså nu kører over for rødt, men det er planen, at en række kryds fordelt over hele landet efterhånden også skal køre med på den røde bølge. Indtil videre vil de kryds, hvor det bliver lovligt at dreje til højre for rødt, være markeret med særlige skilte.

Klar skiltning giver dobbelt effekt
Udover den oplagte tids-bonus for cyklisterne i og med at de nu må køre over for rødt
kan forsøget i kraft af skiltningen være med til at skabe klarhed over reglerne i de store og mere komplicerede kryds – og gøre cyklisterne mere regelrette.

Således udtalte vores trafikforsker Per Homann Jespersen, for nylig til Berlingske Tidende, at ”det, at man gør det helt klart, hvilke kryds, man godt må køre over i, og i hvilke man absolut ikke må, kan give en større regeloverholdelse, som vi så blandt bilisterne, da de nogle steder fik lov til at køre 130 kilometer i timen. Der blev de bedre til at overholde farten andre steder”.

Jeg er sikker på, at miljøet også finder en fordel ved alle tiltag, der på denne måde kan lette dagligdagen for de danske cyklister. Win-win og win.

Læs Berlingske Tidendes artikel om de nye højresvingsregler her: Røde højresving for cyklister får grønt lys.
Se også Cyklister – forsøg med lovlige højresving for rødt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *