Ny adjungeret professor: Olav Storm Jensen

OlavStormJensen
af Jesper Simonsen

Olav Storm Jensen er netop udnævnt til adjungeret professor på Roskilde Universitet. Han er mag.art. i psykologi fra Københavns Universitet, hvor han i 1969 ved en prisopgave blev belønnet med universitets guldmedalje. Han var i perioden 1969-1983 ansat ved Københavns Universitet, Psykologisk Laboratorium, som amanuensis, kandidatstipendiat/adjunkt og lektor. Her forskede og underviste han i kropspsykologi og kropsorienteret psykoterapi, bl.a. i samarbejde med Alexander Lowen, grundlæggeren af the International Institute for Bioenergetic Analysis.

Olav Storm Jensen blev certificeret som bioenergetisk terapeut i 1983 og arbejdede som individuel terapeut og supervisor på Bioenergetik-uddannelsen i Danmark og Norge.

I 1988 startede Olav Storm Jensen en uddannelse i bioeksistentiel psykoterapi, og i 1998 grundlagde han Sensetik Instituttet. Her har han fortsat sit arbejde med kropsorienteret psykoterapi, og med udvikling af sensetik­kompetencen, en personlig relationskompetence, som kvalificerer menneskelig kontakt. Sensetikkompetencen beskrives som en konsekvent integration af den relevante kropsopmærksomhed, der udvikler evnen til autenticitet og nærvær i kontakt, og en kommunikation, der understøtter en stadig optimering af mødets ægthed. Dette kan ses som en helt generel fagpersonlig kerne­kompetence i enhver form for arbejde, der involverer menneskelige relationer, fx ved alle slags behandlings-, undervisnings-, samarbejds- og ledelsesfunktioner.

Menneskelige relationer og samarbejde
Sensetik Instituttet udbyder bl.a. en 4-årig uddannelse med relevans for fagpersoner med jobfunktioner eller erhverv, hvor menneskelige relationer og samarbejde indholdsmæssigt og værdi­mæssigt har betydning og gives høj prioritering. På uddannelsen har specielt gruppeprocesarbejdet haft Olav Storm Jensens fokus og han har holdt flere foredrag om erfaringerne hermed.

Gruppeprocesser kan udfoldes i, hvad Olav Storm Jensen karakteriserer som enten en sandhedsorienteret og sand­hed­ssø­gende autenticitetskultur eller i en konkurrence-, prestige- og magtorienteret spilkultur.

Olav Storm Jensen er en respekteret foredragsholder og har i sin lange karriere løbende udgivet videnskabelige publikationer. Publikationerne inkluderer analyser og refleksioner baseret på hans praksisforskning som terapeut og uddannelsesleder ved Sensetik Instituttet. Hans arbejde er her blevet formuleret som en enhedsteori om baggrunden bag psykopatologiens forskellige diagnostiske fremtrædelsesformer. Teorien argumenterer for det konfliktuelle selvforhold som grundfænomenet bag samtlige problematikker for psykoterapi.

Internationalt enestående viden
Ved at knytte Olav Storm Jensen til RUC som adjungeret professor, får vi på RUC mulighed for at trække på en internationalt enestående viden og kompetence i fagpersonlig kontakt og interaktion. Dette kan bidrage til RUCs arbejde med trivsel og psykisk arbejdsmiljø og ikke mindst i forhold til gruppeprocesser. Olav Storm Jensen kan således styrke RUC’s position som førende universitet mht. den gruppebaserede projektarbejdsform. Han kan give RUC en enestående mulighed for at videreudvikle dette centrale varemærke gennem at understøtte en stræben efter autenticitetskulturer, hvor ærlighed og saglighed er i centrum, frem for spilkulturer, hvor for eksempel angsten for at begå fejl og tabe ansigt kan blive styrende temaer.

Olav Storm Jensen vil i denne forbindelse ydermere kunne bidrage til RUC’s pædagogiske efteruddannelse i kollegial intervision, der opkvalificerer RUC’s vejledere og deres rolle i gruppeprocesarbejde. Hans viden vil også være efterspurgt på universitetet, ikke mindst inden for vores satsningsområde, Designing Human Technologies; ikke mindst i kraft af områdets fokus på Participatory Design. Olav Storm Jensens arbejde med netop dette er fx citeret i Routledge International Handbook of Participatory Design (2012).

Berdømmelsesudvalgets kommentarer
Nedenfor en kommentar fra hvert af bedømmelsesudvalgets medlemmer.

*Lektor Søren Willert, AAU: ”Ud fra opsamlede erfaringer gennem en periode – der nu ligger mere end ti år tilbage – hvor jeg havde aktiv kontakt med Olav, er det klart min opfattelse, at Olavs faglige ydelser har et akademisk og professionelt niveau og en originalitet, der begrunder og berettiger til en universitets­tilknytning med et adjungeret professorat som ramme. Jeg finder det tillige generelt universitetspolitisk væsentligt og prisværdigt at etablere den slags brobygning mellem den akademisk forskningsverden og den professionelle praksisverden, som denne ’adjungerede professorats-sag’ er udtryk for. Endelig vil jeg udtrykke mine forhåbninger om, at Olav gennem professoratet vil få adgang til et fagligt miljø og en faglig platform, der kan føre til yderligere skærpelse af og udbredelse af hans all round-faglige budskaber, samt at RUC vil kunne drage aktiv nytte af hans særlige faglige og professionelle kompetencer.

*Professor Hanne Leth Andersen, RUC: ”Jeg finder at Olav Storm Jensen har en virkelig interessant profil i forhold til RUC’s centrale arbejdsformer og værdier. Det fremgår tydeligt at han har en unik viden og kompetence inden for området gruppeprocesser, hvilket kan berige både de studerendes projektarbejde og de kollegiale processer som i øjeblikket fx udvikles i regi af UniPæd i form af kollegial intervision. Derudover er det spændende at han i sin forskning og uddannelsespraksis og i sit generelle virke står for en tilgang som kan berige universitetets mangfoldige dialoger og relationer.

*Professor Jesper Simonsen, RUC: ”Jeg er ved at afslutte Sensetiks 4-årige efteruddannelse i fagpersonlig kompetence (støttet af RUC’s Personaleuddannelsesudvalg).  Jeg kender til alle Olav Storm Jensens publikationer og har gennem min efter­uddannelse erfaret Olav som forsker/underviser og ikke mindst hans eminente evne til at facilitere gruppeprocesser. Olavs viden og erfaring med det personliges samspil med det faglige/saglige – hvordan det personlige bliver understøttende for faglig dialog og samarbejde i stedet for komplicerende – er forskningsmæssigt interessant og relevant for satsningsområdet Designing Human Technologies.

Læs mere om Olav Storm Jensen på Sensetik’s hjemmeside 

 

2 Comments to "Ny adjungeret professor: Olav Storm Jensen"

  1. Læs om Olavs uddannelse på på Sensetiks hjemmeside:
    Om Sensetiks psykoterapeut uddannelse

    og om Sensetik terapi her:

    Sensetik terapi

  2. […] Læs mere om Olav Storm Jensen her: Ny adjungeret professor: Olav Storm Jensen […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *