Industriel symbiose – det nye sort?

2013-05-15 14.11.25

Industriel symbiose i Kalundborg. Foto: Thomas Budde Christensen

af Camilla Simonsen

I Kalundborg sparer virksomheder millioner af kroner på at genanvende hinandens ressourcer.” Sådan starter en ny artikel ud af flere nylige i de danske medier omkring konceptet industriel symbiose (se fx også ‘Symbioser kan give virksomheder millionbesparelser’), der helt kort går ud på, at virksomheder skal udnytte hinandens affald og restprodukter til gensidig nytte og for at opnå økonomiske og miljømæssige gevinster.

En af virksomhederne i den omtalte industrielle symbiose i Kalundborg er Novozymes, der er meget begejstrede for konceptet: ”Det er attraktivt, at vi kan spare penge og på samme gang bidrage til en miljøgevinst, som vi kan promovere over for omverden og vores egne medarbejdere,” udtaler Søren Carlsen, der er senior direktør og ansvarlig for Novozymes industrielle symbioseområde til business.dk.

Hos Novozymes er det økonomiske incitament ved symbiosen det bærende argument: ”Det, der helt konkret gør en symbiose interessant for os, er, at vi i dag har en billigere vand- og dampforsyning på fabrikken i Kalundborg sammenlignet med, hvis vi skulle klare os selv,” fortæller Søren Carlsen i samme artikel.

Industriel symbiose er også aktualiseret ved miljøministerens nye ressource-strategi ”Danmark uden affald – ressourcestrategi 2013”, der sætter øget fokus på ressource-effektivitet og genanvendelse.

Asnæs  02

Industriel symbiose i Kalundborg. Foto: Thomas Budde Christensen

Kapitel om industriel symbiose i ’Situated Design Methods’
Designing Human Technologies er med på bølgen – eller måske er vi snarere med til at skabe og udvikle den.  I bogen Situated Design Methods, der netop er sendt til tryk, har tre forskere fra området, Thomas Budde Christensen, Tyge Kjær og Rikke Lybæk, skrevet et kapitel om fire forskellige metoder, der kan begrænse miljømæssige påvirkninger, hvoraf en er industriel symbiose. Kapitlet hedder ”Methods for Prevention of Environmental Impacts”, og udover industriel symbiose beskæftiger det sig med metoderne miljøstyring, livscyklus-orientering og øko-design.

Forskerne bag artiklen har i forskellige sammenhænge arbejdet sammen med Symbiose Centret i Kalundborg og blandt andet bidraget med beregninger af størrelsen af CO2 besparelserne og senest ved udvikling af et koncept for udfasning af fossile brændsler i symbiosen i Kalundborg.

Industriel symbiose er anderledes end de tre andre beskrevne metoder i kapitlet, da begrebet ikke i samme grad er etableret med standard-metoder og -procedurer. Det forklares det i kapitlet, at industriel symbiose ses som en udvidelse af livscyklus-orienteringen, der giver nye muligheder for at forebygge og reducere miljømæssige påvirkninger.

Asnæs  04

Industriel symbiose i Kalundborg. Foto: Thomas Budde Christensen

Industriel symbiose-design
I det nyskrevne bogkapitel defineres ”Industriel symbiose-design” som en design-tilgang hvor firmaer strategisk går efter at udveksle biprodukter og affald med andre firmaer, for på den måde at danne lukkede produktions-systemer, hvor affald og biprodukter fra et firma bliver et input til et andet.

Konceptet omkring industriel symbiose er ikke nyt – i 1980’erne begyndte det at vinde frem i akademiske kredse, fortælles det i kapitlet. I dag ligger konceptet under en bredere paraply af koncepter med tilnavnet industriel økologi. Fra industriel økologi findes også idéer i fx cradle-to-cradle konceptet, der med certificeringer af internationale firmaer har haft en del fremgang siden nullerne.

Hele DHT-forskernes kapitel om forebyggelse af miljøpåvirkninger ved hjælp af blandt andet industriel symbiose-design kan læses, når bogen Situated Design Methods når boghylderne, planmæssigt i sommeren 2014.

Læs mere om bogen Situated Design Methods her: Situated Design Methods.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *