Forskere skaber bedre sygehuse

Dräger. Aalborg Hospital.

RUC-forskere er med til at indføre et system, der i sidste ende kan føre til, at patienter får mere tid med læger og sygeplejersker.

af Rasmus Karkov – Artiklen er produceret til RUC’s videnskabsmagasin Rubrik
Foto: Uffe Weng

Det danske sygehusvæsen er i gang med en digital revolution, der vil frigøre personalet fra en lang række tidskrævende og tidsspildende arbejdsopgaver. Forskere fra RUC er dybt involveret i et af de mest lovende projekter, der fremover kan sikre patienter væsentligt mere tid med læger og sygeplejersker.

I stedet for at trave gennem hospitalsgangene for at få overblik over arbejdsdagene og blive forsinket af ubesvarede telefoner på andre afdelinger, kan læger og sygeplejersker nu danne sig et overblik og koordinere deres arbejdsgange overalt. De foreløbige erfaringer med systemet fra akutmodtagelsen på et hospital i Region Sjælland er meget lovende.

»Erfaringerne viser, at sygeplejersker er væsentligt mere sammen med patienterne, end de var tidligere. Patienterne har efterspurgt mere kontakt med læger og sygeplejersker. Man kan ofte føle sig lidt glemt, og vi er ret sikre på, at patienter vil opleve det som et bedre forløb, at læger og sygeplejersker nu er på deres stue i længere tid af gangen,« siger lektor Morten Hertzum fra Institut for Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier.

Overblik til alle
Det særlige grundvilkår ved hospitaler er, at alt personale konstant er i bevægelse. Det er kun de færreste læger og sygeplejersker, der har et kontor eller en fast computer. I stedet bevæger de sig rundt fra stue til stue, patient til patient, afdeling til afdeling. Derfor har al information tidligere kun været tilgængelige et enkelt centralt sted, men nu bliver al den information spredt til skærme på hele hospitalet.

»Tidligere fandtes informationen kun nedskrevet hos den koordinerende sygeplejerske. Derfor skyndte personalet sig at blive færdig med den enkelte patient for at være klar til at modtage nye patienter. Men med det overblik, tavlerne giver, kan sygeplejersker og læger bruge mere tid med den enkelte patient, fordi de selv har overblik over, hvor presset afdelingen er,« siger Morten Hertzum.

Skærmene viser bl.a., hvornår patienter blev modtaget, hvor de ligger, hvad de fejler, og hvilken behandling de modtager. Morten Hertzum har mange års erfaring fra lignende projekter, og hans opgave er sammen med kollegaer fra RUC at evaluere og optimere både den måde, hospitalerne skal reorganisere sig på for at få det optimale ud af det, og hvordan systemet skal optimeres for at fungere i personalets dagligdag.

Forskerne fra RUC skal også observere, hvordan systemet ændrer personalets adfærd. Bl.a. har systemet haft den effekt, at personalet er blevet mere omhyggelig med registrering. I stedet for at skubbe patientjournaler foran sig, udfylder sygeplejerskerne dem direkte inde hos patienten. Udover at give mere tid med patienten, betyder det også, at de kan stille opklarende spørgsmål med det samme. Helt samme positive effekt har man ikke observeret hos lægerne endnu, men Morten Hertzum mener, at det kan skyldes, at der på akutafdelingen er mange unge, uerfarne læger, som ganske enkelt har behov for at konsultere en erfaren læge, inden de skriver journalen.

Nu skal systemet afprøves på samtlige afdelinger på Nykøbing Falster Sygehus. En af de ting, der går meget tid med i dag, er koordination mellem afdelinger. Når en patient skal videre i systemet, skal det først aftales med den modtagende afdeling, en portør skal bestilles, en sygeplejerske skal følge med. Men hvis telefonen ikke bliver taget på fx den modtagende afdeling, eller de ikke mener, de har plads til patienten, så går hele processen i stå. Det medfører spildtid.

»Med det her system kan alle afdelinger se, hvad der foregår på andre afdelinger. Hvis akutmodtagelsen kan se, at der er ledige sengepladser på den afdeling, patienten skal ind på, så er det vanskeligere at afvise patienten. Grænserne mellem afdelingerne bliver åbnet og den rebalancering skal personalet finde sig til rette med. Det er bl.a. den proces, vi skal undersøge,« siger Morten Hertzum.

Dräger. Aalborg Hospital.

Færre genindlæggelser
Systemet kan bruges til en lang række forskellige ting. Et af de første tiltag på Nykøbing Falster Sygehus er et forsøg på at reducere antallet af patienter, der bliver genindlagt umiddelbart efter, de er udskrevet. Det drejer sig typisk om dårligt gående ældre, der ikke har familie og venner til at hjælpe dem, når de kommer hjem. De har fx meget svært ved at gå ud og handle og få noget at spise, når deres køleskab er tomt. Derfor har personalet identificeret en række parametre som alder, netværk, mobilitet, bopæl, der indikerer, om en patient hører til i den risikogruppe, der ofte bliver indlagt igen.

»Hvis tilstrækkelig mange parametre bliver klikket af, så bliver patienten synlig på tavlen i et særligt ”følge-hjem-kontor”, der så kan følge patienten helt hjem og sørge for, at der er mad i køleskabet, og at patienten kommer ordentligt hjem. Det fungerer allerede rigtig godt på tværs af alle afdelinger,« fortæller Morten Hertzum.

Forventningen er, at systemet i det hele taget vil øge samarbejdet på tværs af afdelinger og øge patientsikkerheden ved at skabe mere sammenhængende forløb med mindre fortravlet personale. Når det er fuldt implementeret, vil hele patientforløbet for alle patienter blive langt mere automatiseret. Fx vil ambulanceførere få overblik over belægningen på det nærmeste hospital, plejehjem vil kunne se, at en beboer er blevet udskrevet fra hospitalet, og den praktiserende læge vil kunne følge patientens indlæggelse på skærmen.

»På sigt skal praktiserende læger, plejehjem og ambulancer kobles på systemet, så hospitalets grænser bliver udvidet til hele sundhedsvæsenet. På den måde bliver alle relevante oplysninger tilstede for alle relevante personer på en visuelt overskuelig måde,« siger Morten Hertzum.

Morten Hertzums forskning er en del af satsningsområdet Designing Human Technologies med dets tre dimensioner i hhv. design, humanvidenskab og teknologi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *