Seminar 26 nov 2012


Sted: Teorilokalet 43.2-29

Tid: 9.00-13.00

Ordstyrer: Pelle Guldborg Hansen, PGH

Tilmelding via Doodle: http://doodle.com/snpanv7q6w9grq3d


 by Connie Svabo

Seminarets primære formål er at fungere som vores indledende projektbørs, dvs. præsentation af ideer til projekter i satsningsområdet som kan samle interesse på tværs af eksisterende forskningsgrupper og institutter.

Projektbørsen foregår som en poster-session hvor projektideer er beskrevet på flip-over papir, og vi kan gå rundt og se på dem, diskutere dem, og markere vores interesse på flip-overen.

NB: Hvis du ønsker at fremlægge en projektide skal den derfor være illustreret/beskrevet på eet flip-over papir som du selv medbringer.

Der har inden seminaret været afholdt møder til forberedelse af følgende to konkrete projektmuligheder:

  • Fælles empirisk case til studier af teknologi-udvikling, implementering og brug i forbindelse med Regions Sjællands projekt ”Clinical Communication” på Nykøbing Falsters Sygehus.
  • Fælles empirisk case i omkring udvikling og afprøvning af nye formidlings- og oplevelsesteknologier i samarbejde med Sagnlandet Lejre og projektet: ’Da Danmark blev til – fra vikingekonger til valdemarer’, et 4-årigt kulturhistorisk oplevelsesprojekt med fokus på vikingetid og middelalder, i regi af Kulturregion Midt- og Vestsjælland.

 

Program


9.00-9.30:        Kaffe og croissant

9.30-10.00:      Velkomst, ved JS og MHP

10.00-10.15:    Din rolle i satsningsområdet

10.15-10.30:    Introduktion til prototype på internt/eksternt website, ved PGH

10.30-11.30:    Projektbørs, og gruppevis diskussion af projektideer

11.30-12.00:   Opsamling, diskussion af proces for det videre arbejde i satsningsområdet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *